Matt Mahan

ads header

Breaking News

Hội Thảo với nhóm luật sư về sắc luật của chính phủ


60 Ngày Đầu Tiên: Hội Thảo Pháp Luật về Những Gì Bạn Cần Biết Về Quyền Cá Nhân

Ngày 19 tháng 3, 2017
1:00PM – 3:30PM
Tại Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt
2072 Lucretia Avenue, San Jose CA

Để đáp ứng những thắc mắc và câu hỏi từ cộng đồng, đặc biệt từ những thường trú nhân, nhóm luật sư người Mỹ gốc Việt tại Hạt Santa Clara sẽ cung cấp thông tin chính xác nhất về những sắc luật mới đã được chính phủ thông qua trong 60 ngày đầu tiên và sự ảnh hưởng của chúng đến bạn và gia đình bạn.

Các luật sư sẽ cung cấp dịch vụ song ngữ (Việt-Anh) và nhận trả lời câu hỏi của quý vị sau hội thảo.

Thức ăn trưa nhẹ và hoạt động cho con trẻ sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

Hãy mang theo gia đình, bạn bè, và chia sẻ thông tin hội thảo này với họ.

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của những tổ chức sau đây:
Vietnamese American Roundtable (VAR), International Children's Assistance Network (ICAN), VA NGO Network, Asian Law Alliance (ALA), Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO), VIetnamese American Bar Association of Northern California and Law Foundation (VABANC & VLF),Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia VACCNorCal Vietnamese American Law Students of Santa Clara University (SCU VALS), and UC Berkeley Vietnamese Student Association (Cal VSA).

----------------------------------------------------

The First 60 Days: A Know-Your-Rights Workshop
Sunday, March 19, 2017
1 pm to 3:30 pm
Vietnamese American Community Center
2072 Lucretia Ave San Jose, CA

In response to many questions from our community, Vietnamese American attorneys in Santa Clara County will provide updates on the executive orders issued by the current Administration within its first 60 days and how these orders may impact you and your family. Attorneys will provide a bilingual Vietnamese know-your-rights workshop and provide legal consultations after the workshop.

Light lunch and children activities will be provided at no cost to attend. Bring your family, friends, and share widely.

Thank you to our partners: Vietnamese American Roundtable (VAR), International Children's Assistance Network (ICAN), VA NGO Network, Asian Law Alliance (ALA), Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO), Vietnamese American Bar Association of Northern California and Law Foundation (VABANC & VLF), VACC Norcal, Vietnamese American Law Students of Santa Clara University (SCU VALS), and UC Berkeley Vietnamese Student Association (Cal VSA).

To volunteer, sign up here: goo.gl/P4Iikc