Matt Mahan

ads header

Breaking News

TNS Janet Nguyễn bị tắt micro không cho nói tại Thượng viện

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn
FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Diana Moreno

February 23, 2017 (714) 741-1034

TIN CẬP NHẬT: Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bị ngăn cản không cho phát biểu và bị hộ tống ra khỏi Phiên Họp Khoáng Đại Thượng Viện tưởng niệm những Chiến Sĩ QLVNCH và người Tị Nạn Việt Nam

(Sacramento, CA) Trong phiên họp tưởng nhớ những chiến sĩ QLVNCH và người tị nạn Việt Nam đã hy sinh trên đường tìm tự do và dân chủ, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã bị ngăn cản không cho phát biểu và bị hộ tống ra khỏi Phiên Họp Khoáng Đại Thượng Viện, trong khi thực hành những quyền tự do thuộc Đệ Nhất Tu Chính Án của bà. Chủ Tọa Thượng Viện đã tắt microphone của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, và ra lệnh cho nhân viên cảnh sát Thượng Viện hộ tống đưa Bà ra khỏi Phiên Họp Khoáng Đạị Thượng Viện. Tất cả hình ảnh truyền hình trực tiếp này sau đó đã bị cắt bỏ trên trang web Calchannel.com của Quốc Hội.

“Hôm nay, trong một hành động rõ ràng là vi phạm quyền tự do ngôn luận thuộc Đệ Nhất Tu Chính Án của Tôi, Tôi đã bị ngăn cản không cho phát biểu tại Phiên Họp Khoáng Đaị Thượng Viện, trong phiên họp để tưởng nhớ những Chiến Sĩ QLVNCH và những người Tị Nạn Việt Nam, mà trong đó, Tôi đưa ra một quan điểm lịch sử khác về hành động của cố Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden thân Cộng ủng hộ chế độ Cộng Sản Bắc Việt trong thời chiến tranh Việt Nam.

Gia đình Tôi đến đất nước này để tìm Tự Do mà sáng hôm nay Tôi đã bị mất tại Thượng Viện. Tôi rất thất vọng đối với các hành động của Chủ Tọa Thượng Viện, bởi vì hành động đó không phải chỉ ngăn cản tiếng nói của riêng Tôi mà còn ngăn cấm tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là những tiếng nói mà đáng lẽ Quyền Tự Do Ngôn Luận của họ không bao giờ bị ngăn chặn.”

Phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn xảy ra liên quan tới một sự kiện diễn ra hôm Thứ Ba, khi Thượng Viện California vinh danh cuộc đời cố Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden tại Quốc Hội. Trong phiên họp hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, bản thân là một người Việt Nam tị nạn, đã bước ra khỏi Phiên Họp Khoáng Đại Thượng Viện để phản đối sự thân Cộng của ông Tom Hayden đối với chế độ Cộng Sản Bắc Việt và Bà đã kiên nhẫn đợi để phát biểu vào một ngày khác vì Bà tôn trọng gia đình ông Hayden.

Kèm theo là lời phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Phiên Họp Khoáng Đại Thượng Viện:
Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.