Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời: Tiệc Tân Niên của Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali.

Thư Mời: Tiệc Tân Niên Xuân Đinh Dậu của Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali.

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali, đến tham dự tiệc Tân Niên Xuân Đinh Dậu sẽ được tổ chức :

Vào ngày Chủ Nhật 12 tháng 02 năm 2017, 
Từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều
Tại Nhà Hàng Phú Lâm 3082 Story Road, San Jose, CA 95127.

Phần ẩm thực xin mỗi cá nhân ủng hộ $40.00

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự và khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.

Để tiện việc sắp xếp, kính xin Quý Đồng Hương và Thân Hữu vui lòng liên lạc Ban Tổ Chức để ghi danh hoặc lấy thiệp mời gồm những số phone dưới đây.

1.      Ông Phan Thanh Hùng (408) 387-3784
2.      Ông Đường Anh Đồng  (408) 406-9585
3.      Ông Nguyễn Bình         (408) 578-2843
4.      Ông Bảo Tố                   (408) 687-9126
5.      Ông Tony Đinh             (408) 590-2774