Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư mời tham dự buổi cảm tạ cử tri của DB đắc cử Ash Kalra

Dân biểu đắc cử Ash Kalra.
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI GẶP GỠ CẢM TẠ
CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

Kính gởi: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo
Quý vị Trưởng Thượng, Quý vị Thân Hào Nhân Sĩ
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể
Quý vị Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí
Quý Cử Tri Khu Vực 27

Kính thưa quý vị,

Để nói lên tấm lòng tri ân và cảm tạ chân thành đối với cộng đồng ngườì Mỹ gốc Việt qua những lá phiếu tín nhiệm và sự đóng góp tài chánh quý báu của tất cả các cử tri ngườì Mỹ gốc Việt trong cuộc tranh cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang đơn vị 27 vừa qua, Nghị Viên Ash Kalra xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự buổi gặp gở để tri ân sẽ được tổ chức vào:

Ngày: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2016
Thời gian: Từ 11:30 trưa cho đến 2:30 chiều
Địa điểm: Trường Trung Học Yerba Buena
1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122

Trong buổi tiệc này sẽ có chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ tại địa phương, các màn trình diễn thời trang, và có thức ăn nhẹ.

Trân trọng kính mời.
Nghị Viện Ash Kalra
State Assemblymember-elect

Mọi chi tiết xin liên lạc với Liza Chu
Cell: (209) 981-6157 | Email: Liza@AshKalra.com

Paid for by Ash Kalra for California Assembly 2016, FPPC # 1373591