Matt Mahan

ads header

Breaking News

Santa Clara công bố kiểm phiếu chiều ngày 23/11/2016

Hình trên: Cô Liza Chu, trưởng ban vận động tranh cử cho ƯCV Ash Kalra trong cuộc bầu cử chức Dân biểu ĐH 27 vừa qua.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều ngày 23/11/2016:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là  8674 phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ  3188 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là:  694 phiếu

-Jimmy Nguyễn thua đối thủ 87 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/23/2016 5:43:10 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 71,627 53.22%
DEM - MADISON NGUYEN 62,953 46.78%
Total 134,580
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 8674 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 8,270 38.51%
CARMEN MONTANO 5,082 23.66%
Total 21,477
Rich Trần dẫn trước đối thủ 3188 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         7,463 23.99%
ANTHONY PHAN 6,480 20.83%
EVELYN CHUA 5,786 18.60%
Total 31,105
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 694 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
SYLVIA ARENAS 17,179 50.13%
JIMMY NGUYEN 17,092 49.87%
Total 34,271
Jimmy Nguyễn thua đối thủ 87 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 454,087 67.88%
BONDS NO 214,882 32.12%
Total 668,969


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 175,132 64.83%
BONDS NO 95,010 35.17%
Total 270,142


Nghị viên đắc cử Anthony Phan (trẻ nhất từ trước đến nay) của thành phố Milpitas.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều ngày 21/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là  8621 phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ  3111 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là:  675 phiếu

-Jimmy Nguyễn thua đối thủ 88 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/21/2016 3:38:38 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 71,038 53.23%
DEM - MADISON NGUYEN 62,417 46.77%
Total 133,455
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 8621 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 8,130 38.35%
CARMEN MONTANO 5,019 23.68%
Total 21,199
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2937 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         7,365 23.93%
ANTHONY PHAN 6,401 20.80%
EVELYN CHUA 5,726 18.61%
Total 30,773
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 675 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
SYLVIA ARENAS 17,154 50.13%
JIMMY NGUYEN 17,066 49.87%
Total 34,220
Jimmy Nguyễn thua đối thủ 88 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 449,077 67.76%
BONDS NO 213,656 32.24%
Total 662,733


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 173,232 64.70%
BONDS NO 94,530 35.30%
Total 267,762
---------------- o0o ----------------

Mời "Cô" trở về Modesto Farmers.
Thảm bại: Madison thua trên 8000 phiếu ngày 17/11/2016.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều ngày17/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là  8047 phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ  2937 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là:  591 phiếu

-Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 56 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/17/2016 3:20:06 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 66,815 53.20%
DEM - MADISON NGUYEN 58,768 46.80%
Total 125,583
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 8047 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 7,698 38.12%
CARMEN MONTANO 4,761 23.58%
Total 20,192
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2937 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         7,017 23.77%
ANTHONY PHAN 6,096 20.65%
EVELYN CHUA 5,505 18.65%
Total 29,517
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 591 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JIMMY NGUYEN 16,347 50.09%
SYLVIA ARENAS 16,291 49.91%
Total 32,638
Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 56 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 426,474 67.37%
BONDS NO 206,551 32.63%
Total 633,025


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 162,882 64.13%
BONDS NO 91,097 35.87%
Total 253,979

---------------- o0o ----------------

Vui mừng với nhau trong buổi xem công bố đợt đầu tiên kiểm phiếu vào tối ngày 8 tháng 11 năm 2016
TIN TIẾP TỤC VUI! TIN TIẾP TỤC VUI! Jimmy Nguyễn vẫn dẫn trước đối thủ.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:32 chiều nay 15/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 7875 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2865 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 531 phiếu

-Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 78 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/15/2016 3:32:53 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 65,607 53.19%
DEM - MADISON NGUYEN 57,732 46.81%
Total 123,339
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 7875 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 7,537 38.11%
CARMEN MONTANO 4,672 23.62%
Total 19,776
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2865 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,890 23.82%
ANTHONY PHAN 5,954 20.58%
EVELYN CHUA 5,415 18.72%
Total 28,927
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 539 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JIMMY NGUYEN 16,141 50.12%
SYLVIA ARENAS 16,063 49.88%
Total 32,204
Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 78 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 418,733 67.29%
BONDS NO 203,579 32.71%
Total 622,312


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 159,959 64.06%
BONDS NO 89,746 35.94%
Total 249,705

---------------- o0o ----------------
Nghị viên Ash Kalra, ƯCV Dân biểu CA Địa hạt 27 trong đêm công bố kiểm phiếu đầu tiên lúc 8pm ngày 8/11/2016
TIN VUI! TIN VUI! Jimmy Nguyễn lật ngược kết quả, dẫn trước đối thủ 84 phiếu vào sáng hôm nay.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 8:56 sáng hôm nay 15/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 7574 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2858 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 531 phiếu

-Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 84 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/15/2016 8:56:58 AM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 63,765 53.16%
DEM - MADISON NGUYEN 56,191 46.84%
Total 119,956
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 7574 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 7,481 38.14%
CARMEN MONTANO 4,623 23.57%
Total 19,614
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2858 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,844 23.84%
ANTHONY PHAN 5,902 20.56%
EVELYN CHUA 5,371 18.71%
Total 28,708
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 531 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JIMMY NGUYEN 15,653 50.13%
SYLVIA ARENAS 15,569 49.87%
Total 31,222
Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 84 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 409,521 67.25%
BONDS NO 199,432 32.75%
Total 608,953


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 155,541 64.05%
BONDS NO 87,315 35.95%
Total 242,856


---------------- o0o ----------------

Cô Vân Lê, Chủ tịch Học khu Eastside Union trong buổi công bồ đợt kiểm phiếu đầu tiên hôm thứ Ba ngày 8/11/2016.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:24 chiều hôm nay 13/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 6578 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2721

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 493 phiếu

-Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 50 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/13/2016 3:24:05 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 58,454 52.98%
DEM - MADISON NGUYEN 51,876 47.02%
Total 110,330
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 6578 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 7,153 37.97%
CARMEN MONTANO 4,432 23.52%
Total 18,840
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2721 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,595 23.91%
ANTHONY PHAN 5,660 20.52%
EVELYN CHUA 5,167 18.73%
Total 27,584
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 493 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
SYLVIA ARENAS 13,751 50.09%
JIMMY NGUYEN 13,701 49.91%
Total 27,452
Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 50 phiếu
---------------- o0o ----------------

kiểm phiếu công bố lúc 3:55 chiều hôm nay 12/11/2016
Anthony Phan (bên phải) có thể trở thành Tân Nghị Viên thành phố Milpitas.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:55 chiều hôm nay 12/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5990 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2380

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 411 phiếu

-Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 29 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/12/2016 3:35:19 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA 55,878 52.83%
DEM - MADISON NGUYEN 49,888 47.17%
Total 105,766
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5990 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                        6,453 37.57%
DEBBIE INDIHAR GIORDANO        4,073 23.71%
Total 17,176
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2380 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,015 23.90%
ANTHONY PHAN 5,120 20.35%
EVELYN CHUA 4,709 18.71%
Total 25,164
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 411 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JSYLVIA ARENAS 13,442 50.05%
JIMMY NGUYEN         13,413 49.95%
Total 26,855
Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 29 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 360,550 67.37%
BONDS NO 174,640 32.63%
Total 535,190


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 138,499 64.07%
BONDS NO 77,678 35.93%

Total            216,177

---------------- o0o ----------------

Công bố kết quả kiểm phiếu lúc 3:30 chiều hôm nay 11/11
Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát ông Dave Cortese trong buổi tối tại tổng hành dinh của ƯCV Ash Kalra ngày 8/11/2016
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:30 chiều hôm nay 11/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5023 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2045 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 344 phiếu

-Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 81 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/11/2016 3:30:38 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA         50,937 52.59%
DEM - MADISON NGUYEN 45,914 47.41%
Total 96,851
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5023 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                                 5,740 37.25%
DEBBIE INDIHAR GIORDANO 3,695 23.98%
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2045 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         5,454 24.14%
ANTHONY PHAN 4,575 20.25%
EVELYN CHUA 4,231 18.73%
Total 22,589
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 344 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JIMMY NGUYEN 12,560 50.16%
SYLVIA ARENAS 12,479 49.84%
Total 25,039
Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 81 phiếu

---------------- o0o ----------------

Kiểm phiếu công bố lúc 9:04 sáng hôm nay 11/11/2016
Cựu ƯCV Dân biểu Đỗ Thành Công trong buổi theo dõi kết quả kiểm phiếu lúc 8 giờ ngày 8/11/2016
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 9:04 sáng hôm nay 11/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 4570 Phiếu
(nắm chắc chức Dân Biểu Cali địa hạt 27).

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2040 phiếu
(đắc cử chức thị trưởng thành phố Millpitas).

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 341 phiếu
(nắm chắc chức Nghị viên thành phố Milpitas).

-Jimmy Nguyễn thua đối thủ 63 phiếu
(Jimmy liên tiếp bị dẫn trước chỉ còn hy vọng)

Last updated:11/11/2016 9:04:31 AM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
-DEM - ASH KALRA         47,322 52.54%
-DEM - MADISON NGUYEN 42,752 47.46%
Total 90,074
(Ash Kalra dẫn trước 4570 Phiếu)

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
-RICH TRAN                    5,731 37.23%
-DEBBIE INDIHAR GIORDANO    3,691 23.98%
Total 15,393
(Rich Trần dẫn trước 2040 phiếu)

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
-BOB NUNEZ 5,448 24.14%
-ANTHONY PHAN 4,570 20.25%
-EVELYN CHUA 4,229 18.74%
Total 22,565
(Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 341 phiếu)

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
-SYLVIA ARENAS 11,666 50.14%
-JIMMY NGUYEN 11,603 49.86%
Total 23,269
(Jimmy Nguyễn thua 63 phiếu)

Video: Đỗ thành Công nhận định Madison sẽ thua cuộc 
ngay khi kiểm phiếu đầu tiên đuợc công bố.
 


--------------------------------------------------------------------

Hôm qua, kết quả kiểm phiếu lúc 3:34 ngày 10/11/2016 cho thấy:

- Ứng cử viên Ash Kalra nắm chắc chiếc ghế Dân biểu CA địa hạt 27 (Ash dẫn trước 4538 phiếu).
- Ứng cử viên Rich Trần sẽ là tân Thị trưởng thành phố Milpitas (Rich Trần dẫn trước 2006 phiếu)
- Ứng cử viên Anthony Phan sẽ là Nghị viên thành phố Milpitas (dẫn trước 344 phiếu)
- Ứng cử viên Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 56 phiếu.

Mời quý vị và các bạn xem dưới đây kết quả kiểm phiếu mới nhất công bố vào chiều nay:

Last updated:11/10/2016 3:34:37 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27
(VOTE FOR 1)
- DEM - ASH KALRA 47,044 52.53%
- DEM - MADISON NGUYEN 42,506 47.47%
Total 89,550 (Ash dẫn trước 4538 phiếu)

MAYOR, CITY OF MILPITAS
(VOTE FOR 1)
- RICH TRAN 5,625 37.21%
- DEBBIE INDIHAR GIORDANO 3,619 23.94%

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL
(VOTE FOR 2)
- BOB NUNEZ 5,343 24.11%
- ANTHONY PHAN 4,492 20.27%
- EVELYN CHUA 4,148 18.72%

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8
(VOTE FOR 1)
- SYLVIA ARENAS 11,632 50.12%
- JIMMY NGUYEN 11,576 49.88%

Total 23,208 (Jimmy Nguyễn thua 56 phiếu)