Matt Mahan

ads header

Breaking News

Công bố kết quả kiểm phiếu lúc 3:55 chiều hôm nay 12/11

Anthony Phan (bên phải) có thể trở thành Tân Nghị Viên thành phố Milpitas.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:55 chiều hôm nay 12/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5990 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2380

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 411 phiếu

-Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 29 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/12/2016 3:35:19 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA 55,878 52.83%
DEM - MADISON NGUYEN 49,888 47.17%
Total 105,766
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5990 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                        6,453 37.57%
DEBBIE INDIHAR GIORDANO        4,073 23.71%
Total 17,176
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2380 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,015 23.90%
ANTHONY PHAN 5,120 20.35%
EVELYN CHUA 4,709 18.71%
Total 25,164
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 411 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JSYLVIA ARENAS 13,442 50.05%
JIMMY NGUYEN         13,413 49.95%
Total 26,855
Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 29 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 360,550 67.37%
BONDS NO 174,640 32.63%
Total 535,190


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 138,499 64.07%
BONDS NO 77,678 35.93%

Total            216,177