Matt Mahan

ads header

Breaking News

Kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:24PM ngày 13/11/2016

Cô Vân Lê, Chủ tịch Học khu Eastside Union trong buổi công bồ đợt kiểm phiếu đầu tiên hôm thứ Ba ngày 8/11/2016.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:24 chiều hôm nay 13/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 6578 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2721

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 493 phiếu

-Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 50 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/13/2016 3:24:05 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA                 58,454 52.98%
DEM - MADISON NGUYEN 51,876 47.02%
Total 110,330
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 6578 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                 7,153 37.97%
CARMEN MONTANO 4,432 23.52%
Total 18,840
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2721 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,595 23.91%
ANTHONY PHAN 5,660 20.52%
EVELYN CHUA 5,167 18.73%
Total 27,584
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 493 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
SYLVIA ARENAS 13,751 50.09%
JIMMY NGUYEN 13,701 49.91%
Total 27,452
Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 50 phiếu


---------------- o0o ----------------

kiểm phiếu công bố lúc 3:55 chiều hôm nay 12/11/2016
Anthony Phan (bên phải) có thể trở thành Tân Nghị Viên thành phố Milpitas.
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:55 chiều hôm nay 12/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5990 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2380

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 411 phiếu

-Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 29 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/12/2016 3:35:19 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA 55,878 52.83%
DEM - MADISON NGUYEN 49,888 47.17%
Total 105,766
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5990 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                        6,453 37.57%
DEBBIE INDIHAR GIORDANO        4,073 23.71%
Total 17,176
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2380 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         6,015 23.90%
ANTHONY PHAN 5,120 20.35%
EVELYN CHUA 4,709 18.71%
Total 25,164
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 411 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JSYLVIA ARENAS 13,442 50.05%
JIMMY NGUYEN         13,413 49.95%
Total 26,855
Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 29 phiếu

MEASURE A - COUNTY OF SANTA CLARA - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 360,550 67.37%
BONDS NO 174,640 32.63%
Total 535,190


MEASURE X - SAN JOSE-EVERGREEN CCD - BONDS (VOTE FOR 1)
BONDS YES 138,499 64.07%
BONDS NO 77,678 35.93%

Total            216,177

---------------- o0o ----------------

Công bố kết quả kiểm phiếu lúc 3:30 chiều hôm nay 11/11
Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát ông Dave Cortese trong buổi tối tại tổng hành dinh của ƯCV Ash Kalra ngày 8/11/2016
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 3:30 chiều hôm nay 11/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5023 Phiếu

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2045 phiếu

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 344 phiếu

-Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 81 phiếu

Trích đoạn dưới đây là vài công bố kết quả đồng hương quan tâm:

Last updated:11/11/2016 3:30:38 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
DEM - ASH KALRA         50,937 52.59%
DEM - MADISON NGUYEN 45,914 47.41%
Total 96,851
Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 5023 Phiếu

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
RICH TRAN                                 5,740 37.25%
DEBBIE INDIHAR GIORDANO 3,695 23.98%
Rich Trần dẫn trước đối thủ 2045 phiếu

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
BOB NUNEZ         5,454 24.14%
ANTHONY PHAN 4,575 20.25%
EVELYN CHUA 4,231 18.73%
Total 22,589
Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 344 phiếu

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
JIMMY NGUYEN 12,560 50.16%
SYLVIA ARENAS 12,479 49.84%
Total 25,039
Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ 81 phiếu

---------------- o0o ----------------

Kiểm phiếu công bố lúc 9:04 sáng hôm nay 11/11/2016
Cựu ƯCV Dân biểu Đỗ Thành Công trong buổi theo dõi kết quả kiểm phiếu lúc 8 giờ ngày 8/11/2016
Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 9:04 sáng hôm nay 11/11/2016 cho thấy:

-Ash Kalra dẫn trước Madison Nguyễn là 4570 Phiếu
(nắm chắc chức Dân Biểu Cali địa hạt 27).

-Rich Trần dẫn trước đối thủ 2040 phiếu
(đắc cử chức thị trưởng thành phố Millpitas).

-Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 341 phiếu
(nắm chắc chức Nghị viên thành phố Milpitas).

-Jimmy Nguyễn thua đối thủ 63 phiếu
(Jimmy liên tiếp bị dẫn trước chỉ còn hy vọng)

Last updated:11/11/2016 9:04:31 AM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27 (VOTE FOR 1)
-DEM - ASH KALRA         47,322 52.54%
-DEM - MADISON NGUYEN 42,752 47.46%
Total 90,074
(Ash Kalra dẫn trước 4570 Phiếu)

MAYOR, CITY OF MILPITAS (VOTE FOR 1)
-RICH TRAN                    5,731 37.23%
-DEBBIE INDIHAR GIORDANO    3,691 23.98%
Total 15,393
(Rich Trần dẫn trước 2040 phiếu)

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL (VOTE FOR 2)
-BOB NUNEZ 5,448 24.14%
-ANTHONY PHAN 4,570 20.25%
-EVELYN CHUA 4,229 18.74%
Total 22,565
(Anthony Phan dẫn trước người vể 3 là: 341 phiếu)

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8 (VOTE FOR 1)
-SYLVIA ARENAS 11,666 50.14%
-JIMMY NGUYEN 11,603 49.86%
Total 23,269
(Jimmy Nguyễn thua 63 phiếu)

Video: Đỗ thành Công nhận định Madison sẽ thua cuộc 
ngay khi kiểm phiếu đầu tiên đuợc công bố.
 


--------------------------------------------------------------------

Hôm qua, kết quả kiểm phiếu lúc 3:34 ngày 10/11/2016 cho thấy:

- Ứng cử viên Ash Kalra nắm chắc chiếc ghế Dân biểu CA địa hạt 27 (Ash dẫn trước 4538 phiếu).
- Ứng cử viên Rich Trần sẽ là tân Thị trưởng thành phố Milpitas (Rich Trần dẫn trước 2006 phiếu)
- Ứng cử viên Anthony Phan sẽ là Nghị viên thành phố Milpitas (dẫn trước 344 phiếu)
- Ứng cử viên Jimmy Nguyễn bị đối thủ dẫn trước 56 phiếu.

Mời quý vị và các bạn xem dưới đây kết quả kiểm phiếu mới nhất công bố vào chiều nay:

Last updated:11/10/2016 3:34:37 PM PST

STATE ASSEMBLY, DISTRICT 27
(VOTE FOR 1)
- DEM - ASH KALRA 47,044 52.53%
- DEM - MADISON NGUYEN 42,506 47.47%
Total 89,550 (Ash dẫn trước 4538 phiếu)

MAYOR, CITY OF MILPITAS
(VOTE FOR 1)
- RICH TRAN 5,625 37.21%
- DEBBIE INDIHAR GIORDANO 3,619 23.94%

MEMBER, MILPITAS CITY COUNCIL
(VOTE FOR 2)
- BOB NUNEZ 5,343 24.11%
- ANTHONY PHAN 4,492 20.27%
- EVELYN CHUA 4,148 18.72%

MEMBER, SAN JOSE CITY COUNCIL, DISTRICT 8
(VOTE FOR 1)
- SYLVIA ARENAS 11,632 50.12%
- JIMMY NGUYEN 11,576 49.88%

Total 23,208 (Jimmy Nguyễn thua 56 phiếu)