Matt Mahan

ads header

Breaking News

35 triệu đô-la cho dự án xây dựng Trung Tâm Dịch Vụ Việt Mỹ​

GSV Dave Cortese, Chủ Tịch HĐ Giám Sát Quận Hạt Santa Clara đang trình bày về dự án Trung Tâm Dịch Vụ Việt Mỹ
Vào 7 giờ tối thứ năm ngày 27 tháng 10, 2016, thể theo lời mời của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc  Bình, ông Chủ Tịch Cộng Đồng Phạm Hữu Sơn và các thành viên thuộc Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California cùng nhiều đại diện các Hội Đoàn khác, ông Giám Sát Viên Dave Cortese, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara, ông Thế-Vũ  Nguyễn, ông Scott Strickland, Đại Diện cho Bà Giám Sát Viên Cindy Chavez và bà Vân Lan Trương đã đến dự phiên họp đặc biệt, với mục đích chính là tường trình những diễn tiến về việc xây dựng Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt tại Quận Hạt Santa Clara.

Sau nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm, phiên họp bắt đầu với lời chào mừng, cảm tạ và nêu lên mục đích của phiên họp của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.

Tiếp đó là phần trình bày của Giám sát Viên Dave Cortese được tóm lược các dữ kiện quan trọng chính yếu như sau:

1.  Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara (HĐGSQH Santa Clara) đã chấp thuận cho một ngân sách sơ khởi là $7 triệu mỹ kim của tài khóa 2016-2017, dành riêng cho việc đập bỏ building hiện tại, tại số 2410 Senter Road, San Jose, CA 95111 và những thủ tục ấn định trong pháp lý để chuẩn bị thiết kế và đặt các kế hoạch xây cất Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt, dự trù hoàn tất trong vòng 4 năm, tức là  khoảng năm 2020.

2.  Ngoài ngân sách kể trên, HĐGSQH Santa Clara cũng đã chấp thuận ngân sách cho một chức vụ đặc trách  về việc liên lạc và tiếp xúc với cộng đồng (Management Analysis Position) trong toàn Quận Hạt về dự án Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt.  Người nhân viên nầy sẽ làm việc (gần sát) với Giám Sát Viên Cindy Chavez và Giám Sát Viên Dave Cortese để tường trình về những diễn tiến của dự án.

3.  Tiếp theo ông Thế Vũ, phụ tá về chính sách cho GSV Cortese, đã tường trình về thời gian và các giai đoạn tổng quát trong tiến trình xây cất Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt (TTDVNMGV).

Trong 10 phút ông Thế Vũ trình bày tiến trình xây cất Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt tóm lược như sau:

- Thời hạn xây dựng Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt bắt đầu từ ngày 5 tháng 9/2016 đến ngày 9/12/2019 tổng cộng 1191 ngày tức khoảng 3 năm 3 tháng sẽ hoàn tất.

- $7 triệu mỹ kim cho việc phá bỏ building cũ và dự án thiết kế Trung Tâm

- Lựa chọn Kỹ sư Kiến trúc sư và yêu cầu  trình bày về năng lực của Kỹ sư Kiến trúc sư được công bố vào tháng 12, 2016; HĐGS sẽ chấp thuận trong tháng 3, 2017

- Thông báo nhận đơn từ các dịch vụ trước khi  xây cất CMAR-GC trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 9/10/2017 và Hội Đồng Giám Sát chấp thuận CMAR với dịch vụ trước khi xây cất và chuyển sang cho Giám Đốc của cơ quan FAF để thi hành các chọn lựa cho việc xây cất.

4. Kế đến là phần đặt câu hỏi từ phía cộng đồng người Việt (hỏi và đáp).  Ông GSV Dave Cortese đã trả lời tường tận các câu hỏi có liên quan trực tiếp đến TTDVNVGM gồm có các giải đáp chính sau đây:

a.  TTDVNMGV sẽ có tốn phí xây cất khoảng $35 triệu Mỹ Kim từ ngân sách của quận hạt và sẽ gồm có nhiều cơ quan của quận hạt chuyên về các chương trình phục vụ cho người Mỹ gốc Việt bao gồm xã hội, sức khỏe, gia cư, lớp học dinh dưỡng dành cho người cao niên, vv..

b. Về phía cộng đồng VN đã đề nghị nên có một Ủy Ban Tư Vấn để cùng làm việc và cố vấn quận hạt về những việc liên quan tới TTDVNMGV để bảo đảm việc phù hợp với văn hóa & ngôn ngữ của người Việt.

c.  Quận hạt sẽ tường trình các diễn tiến về việc xây cất TTDVNMGV với cộng đồng và đón nhận ý kiến để khi trung tâm hình thành có sắc thái phù họp với văn hóa người Việt, nhất là khi có sự mời họp từ Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và cộng đồng người Việt.

Phiên họp chấm dứt một giờ sau khi Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đại diện  cảm tạ hai GSV Cindy Chavez & GSV Dave Cortese, hai vị GSV đã khởi xướng và cùng sát cánh trong dự án xây cất TTDVNMGV.

Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem video tường thuật