Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Cáo Báo Chí: Đại Hội XX của Tổ chức Phục Hưng VN

Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch của TCPHVN đang phát biểu trong Đại Hội XX Tổ chức Phục Hưng Việt Nam
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ĐẠI HỘI XX CỦA TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM

Dallas, Texas, Hoa Kỳ, 17 tháng 10 năm 2016: Đại Hội kỳ thứ 20 của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã được cử hành tại thành phố Dallas, Texas, Hoa Kỳ, trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2016.

Kể từ ngày thành lập, 23 tháng 12 năm 1978, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam có truyền thống cử hành đại hội mỗi 2 năm, quy tụ các thành viên đại diện các đơn vị từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích các kỳ đại hội là duyệt xét bối cảnh đấu tranh, kiểm điểm hoạt động trong thời gian qua, ấn định sách lược theo nhu cầu và biến chuyển mới, và biểu quyết chỉ hướng công tác trong thời gian tới. Đại Hội cũng bầu lại thành phần nhân sự lãnh đạo Tổ Chức cho nhiệm kỳ 2 năm tới.

Tại Đại Hội lần thứ 20, sau khi kiểm điểm những biến chuyển trên thế giới và tại Việt Nam, nhận định các cơ hội và thử thách trước mặt, các thành viên đại biểu đã biểu quyết đồng tâm dốc toàn lực đổi mới Tổ Chức để cùng các đoàn thể và nhân sĩ trong Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc đẩy mạnh công cuộc đấu tranh loại bỏ nội thù, ngăn chận ngoại xâm trên đất nước thân yêu. Đại Hội cũng biểu quyết nỗ lực đẩy mạnh các công tác ngoại vận, tuyên vận và quốc nội, song hành với việc kiện toàn Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi để góp phần hữu hiệu vào công cuộc giải thể chế độ CS độc tài toàn trị trên quê hương.

Trong phần bầu cử, các đại biểu tham dự Đại Hội 20 đã tiếp tục tín nhiệm Bác sĩ Nha khoa Chu Văn Cương trong nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương nhiệm kỳ 2016-2018, và bầu Bà Phạm Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Tổng hội Phụ Nữ Âu Cơ, giữ nhiệm vụ Tổng Bí Thư Hội Đồng.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam là một thành phần của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, một liên minh đấu tranh do Tổ Chức cùng Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và một số nhân sĩ thành lập ngày 28 tháng 2 năm 2010. Để đẩy mạnh chiến dịch SỰ THẬT, ngày 15 tháng 5 năm 2011, Lực Lượng Cứu Quốc thành lập Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên tần số 1503 AM (làn sóng của đài BBC Luân Đôn cũ).

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Bác sĩ Nha khoa Thái Hoá Tổng, Uỷ viên Ngoại Vụ, điện thoại: (214)454-5757, email: tongthai@yahoo.com./.

Bà Phạm Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Tổng hội Phụ Nữ Âu Cơ trong một cuộc biểu tình lần 22 tại Tòa Thị Chính San Jose ngày 1 tháng 10 năm 2016 để yểm trợ quốc nội đấu tranh cho môi trường sạch và nhân quyền cho Việt Nam.  (Hình VVV)