Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thích làm Dân Biểu, nhưng khi dân biểu không làm & chống.

Madison Nguyễn (bìa phải) ra hầu toà về vụ Little Saigon bị Luật sư McManis (bìa trái) thẩm vấn tại Tòa Thượng Thẩm Quận Hạt Santa Clara dưới sự chứng kiến của thẩm phán Vincent J. Chiarello
1phút x 4video: 
Thích làm Dân Biểu, nhưng khi dân biểu thì không làm mà lại chống dân.

(VVV) Khi thành phố San Jose muốn cư dân Việt đặt tên cho một khu phố để ghi nhận sự đóng góp của người Việt đã làm thành phố phồn thịnh, hàng ngàn đồng bào đã 3 lần đến tòa Thị Chính trong đó có 2 lần thức thâu đêm từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, để bày tỏ nguyện vọng muốn đặt tên Little Saigon nhưng cả 3 lần đều bị Nghị viên Madison Nguyễn (có được cái ghế này là nhờ lá phiếu của đồng hương) tìm đủ mọi cách chống đối vì bà Madison cho là cái tên Little Saigon mang âm hưởng chống cộng. Bà con xuống đường biểu tình thì Madison hỗn láo nói là gánh xiệc. Sau đó người Việt xin đặt trên xa lộ cái bảng Little Saigon Exit thì bà Madison vẫn lại tiếp tục chống đối. 

Dân biểu bà ta không làm thì nay bà ta có xứng đáng được bầu vào chức dân biểu hay không? 

Người Việt tham dự phiên toà thứ 8 tại Tòa Thượng Thẩm Quận Hạt Santa Clara ngày 10 tháng 3 năm 2016, xử vụ Madison bị cộng đồng thưa kiện vi phạm luật Brown Act trong sự kiện Little Saigon San Jose. 
1 Phút: Vì sao người Little Saigon 
dứt khoát không bầu cho madison Nguyễn

1 Phút: Chống nguyện vọng của người dân, 
có xứng đáng được dân bầu vào chức dân biểu hay không?

1 Phút: Người Việt Bắc Cali 
kêu gọi bầu phiếu cho ƯCV Dân biểu Ash Kalra

1 Phút: Tiểu sử Ash Kalra, 
ứng cử viên Dân biểu California Địa hạt 27