Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư mời tham dự lễ Khai Trương Trung Tâm Cộng Đồng VACC

Thư mời tham dự lễ Khai Trương Trung Tâm Cộng Đồng VACC

Kính mời quý đồng huơng tham dự đông đảo buổi tiệc trà và lễ Khai Trương Trung Tâm Cộng Đồng VACC lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 16 tháng 10, 2016 tại số 2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122.

Đề nghị quý phụ nữ mặc áo dài để phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc.

Kính mời

Nghị viên Nguyễn Tâm – D7

(Xin phổ biến và chuyển thư mời đến cho nhiều người)