Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông cáo Báo chí của Liên đoàn LAO ĐỘNG VIỆT

Thông cáo Báo chí của Liên đoàn LAO ĐỘNG VIỆT


Thông cáo Báo Chí
Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Các cơ quan truyền thông

Chiếu theo Biên bản họp ngày 22/5/2016 của Liên Đoàn Lao Động Việt Tư Do (Lao Động Việt - LDV), Đại Hội kỳ II LDV đã được tổ chức tại Washington DC trong 3 ngày 16-17-18 tháng 9 năm 2016. Thành phần đại biểu LDV tham dự gồm các thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới: Bỉ, Pháp, Đức, Úc, Đông Nam Á và Hoa Kỳ.
Ngày 16 tháng 9- 2016, Tân ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019 đã được Đại Hội Đồng bầu ra với thành phần nhân sự như sau:

Ban Chấp Hành Lao Động Việt 2016-2019

Chủ Tịch Nguyễn Đình Hùng
Phó Chủ Tịch Quốc Nội Châu Dương
Phó Chủ Tịch Hải Ngoại Ca Dao

Tổng Thư Ký Chu Văn Cương
Phó Tổng Thư Ký Quốc Nội Lê Tùng
Phó Tổng thư Ký Hải Ngoại Nguyễn Hưng Đạo

Thủ Quỹ (Hải Ngoại) Hoàng Thuỵ Hương
Phó Thủ Quỹ (Quốc Nội) Như Liên

Ban Giám Sát

Chủ Tịch Nguyễn Văn Tánh (Hải Ngoại)
Các Thành Viên Lê Bình (Quốc Nội)
Phạm Hoàng (Hải Ngoại)

Ban Cố Vấn

- Ông Trần Quốc Bảo (Hoa Kỳ)
- Bác sĩ Bùi Trọng Cường (Úc Châu)
- Bà Jade (Nghiệp doàn Pháp)
- Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân (Hoa Kỳ)
- Ông Trương Ngọc Phương (Hoa Kỳ)
- Giáo sư Nguyễn Thanh Trang (Hoa Kỳ)

Các Đại Diện Địa Phương

Đại Diện Âu Châu Trần Quốc Hiền
Đại Diện Hoa Kỳ Jackie Bông
Đại Diện Úc Châu Phạm Lê Hoàng Nam
Và các Đại diện tại Việt Nam.


Ngày 17 tháng 9- 2016, chương trình Đại Hội được tiếp tục với sự hiện diện của khoảng 60 đại diện đoàn thể, tổ chức, cá nhân và các cơ quan truyền thông. Ngoài ra các đại diện trong nước cũng tham dự qua hệ thống viễn liên.

Đại Hội kỳ II lần này cũng là dịp kỷ niệm 10 năm Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN được thành lập. UBBV NLD là một trong 3 tổ chức thành viên sáng lập của LDV. Nhân dịp này một số thành viên sáng lập UB BV NLD VN tại Hội Nghị Warsaw, Ba Lan năm 2006 cũng đã được mời tham dự.

Nội dung trong ngày thứ hai của Đại Hội gồm:
- Giới thiệu Tân Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn cũng như các đại diện địa phương.
- Tường trình hoạt động của Lao Động Việt trong thời gian qua.
- Cập nhật về tình hình của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.
- Trình bày Cương Lĩnh của Lao Động Việt.
- Hội thảo về Chương 19 của TPP: Hiệp Thương Mỹ - Việt với các diễn giả: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Giáo sư Tạ văn Tài, Giáo sư Nguyễn Bá Lộc, ông Trần Trung Việt.

Trong dịp này, Ban Chấp Hành cũng khẳng định những danh xưng: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, Lao Động Việt, VietLabor cũng như huy hiệu, thành quả của LĐV là sở hữu của LDV đã được ghi danh chính thức theo luật pháp Hoa Kỳ.

Ngày 18 tháng 9- 2016, Đại Hội kết thúc với phần thảo luận về kế hoạch 3 năm sắp tới của Lao Động Việt.

Sau ba ngày Đại Hội, Tân Ban Chấp Hành Lao Động Việt đã gặp gỡ Solidarity Center, Freedom Now, một số Dân biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do để trình bày đường lối, chủ trương của LDV trong thời gian tới cũng như tiếp tục vận động cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương còn đang ở trong tù.

Tân Ban Chấp Hành quyết tâm thực hiện Cương Lĩnh của Lao Động Việt với mục tiêu thành lập các Nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam.

Trân trọng

Mọi thông tin cần thiết về Đại Hội xin liên lạc về:

Ông Nguyễn Đình Hùng (Chủ Tịch) :
email: hung.ubbv@gmail.com;
Điện thoại: +61 408 166 648
Bà Jackie Bông (Đại diện LĐV tại Hoa Kỳ):
email: jackiebong1@gmail.com;
Điện thoại: +1 571 422 57 04