Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư gởi Trưởng BTC gây quỹ xây tượng Đức Thánh Trần

Kính gửi : Hải Quân Đại Tá Trần thanh Điền.
Trưởng Ban tổ chức tiệc gây quỹ xây dựng tượng ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO.

Kính thưa Đại Tá,

Thời gian gần đây, Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California,nghe được tin Đại Tá đang tổ chức một bữa tiệc gây quỹ để làm LỄ TÔN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO, THÁNH TỔ CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN/QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ tại SAN JOSE.

Chúng tôi xin được đóng góp vài ý kiến với Đại Tá:

• Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một Đại Tướng Uy danh lừng lẫy, với những chiến công rất hiển hách, ba lần đánh tan bọn giặc phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, viết lên một trang sử oai hùng giữ nước và dựng nước cho con cháu đời sau noi theo. Do đó khi tôn tượng của Ngài ở nơi công cộng, phải được đặt ở một nơi TRANG NGHIÊM và THANH TỊNH để đồng hương có cơ hội chiêm bái Ngài.

• Địa điểm Đại Tá dự định tôn tượng là đất của tư nhân và chúng tôi nhớ không lầm là đã có lần chủ nhân nơi này không cho cắm Quốc Gia (cờ vàng ba sọc đỏ) để biểu tình chống Tập Cẩm Bình sang Việt Nam. Vậy khi Đại Tá tổ chức lễ, chủ nhân họ không cho phép thì làm sao? Đất công của thành phố thì rất tốt, còn đất của tư nhân thì xin Đại Tá suy nghĩ lại. Vấn đề đất rất phức tạp.

• Hiện nay đất nước đang bị đám cầm quyền cộng sản Việt Nam bán dần bán mòn giang sơn gấm vóc của tiền nhân cho kẻ thù truyền kiếp là TRUNG CỘNG, thì việc TÔN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO là một việc làm đầy ý nghĩa và cần được quảng bá rộng rãi để mọi người dân tỵ nạn cộng sản biết và tham gia thật đông. Việc này không thể co cụm trong một vài Hội Đoàn.

• Vì thế Ban Đại Diện chúng tôi đề nghị Đại Tá cho mở một cuộc họp công khai khoáng đại để toàn thể đồng hương Bắc California có cơ hội tiếp tay trong công tác đầy ý nghĩa này.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận đề nghị trên,xin kính chúc Đại Tá dồi dào sức khoẻ.

San Jose ngày 11` tháng 8 năm 2016

TM.Ban Đại Diện
Chủ tịch Phạm Hữu Sơn

Bản sao kính gửi:
• Đô Đốc Trần văn chơn
• Thiếu Tướng Nguyễn khắc bình
• Nghị viên Nguyễn Tâm Khu vực 7