Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose:Ðêm thắp nến thứ 15, đồng hành cùng quốc nội.

Quang cảnh đêm thắp nến thứ 15, đồng hành cùng quốc nội trước Tòa Thị Chính San Jose.
San Jose: Hình ảnh Ðêm Thắp Nến lần thứ 15, Ðồng hành cùng quốc nội.

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016 từ 7:00pm-9:00pm tại Tòa thị chính Thành phố San Jose, đồng hương đã tham dự đêm biểu tình và thắp nến lần thứ 15 do một số anh chị em và các hội đoàn tổ chức.

Ðặc biệt kỳ nầy Hội Thủy Quân Lục Chiến chịu trách nhiệm điều hành tổng quát Ðêm Thắp Nến.

Qua những lời phát biểu và các biểu ngữ người ta thấy được các điểm chính mà đồng hương quan tâm:
- Phải đưa Formosa ra tòa.
- Y/c Formosa phải bồi thường thỏa đáng cho môi trường và đồng bào bị thiệt hại ở VN
- Y/c Formosa rút lui khỏi VN: "Formosa: Cút - Lưỡi bò: Cắt".
- Tố cáo CSVN bao che cho Formosa phá hoại môi trường
- CSVN là thủ phạm phá hoại môi sinh VN
- China, get out of Vietnam sea - Tàu cộng rút lui khỏi biển VN
- ...

Chị Phạm Thanh Nghiêm từ trong nước cũng đã nói chuyện qua điện thoại, cập nhật tình hình đấu tranh quốc nội cùng bày tỏ sự cảm kích đối với đồng hương San Jose đã liên tục đấu tranh để khuyến khích, nuôi dưỡng tinh thần đồng bào trong nước "chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam ".

Kính mời đồng hương tiếp tục tham dự Ðêm Thắp Nến để nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh và đồng hành cùng các chiến sĩ Nhân quyền quốc nội.

Xin gởi đến quý vị một số hình ảnh ghi nhận được.

Nguồn: http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1608150305.shtml


vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
Vietlist