Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cty Formosa nhận tội trong thư gởi ông Nguyễn Xuân Phúc


TIN NÓNG: CÔNG TY FORMOSA NHẬN TỘI TRONG THƯ GỬI ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Một bản sao của một lá thư do công ty Formosa gửi ông Nguyễn Xuân Phúc ngày 18/6 vừa xuất hiện trước công chúng.

Trong thư, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Formosa, ông Trần Nguyên Thành viết “Sự việc này là một sự cố ngoài ý muốn, nguyên nhân chính của sự cố trong hệ thống xử lý môi trường của chúng tôi là do có một số ngày bị mất điện trong thời gian đầu tháng 4 năm 2016, trong thời gian đó hệ thống quản lý của chúng tôi không kiểm soạt được chất lượng nước thải, điều này đã làm ảnh hưởng tới môi trường nước biển miền trung và là nguyên nhân sinh ra cá chết”.

Formosa đã nhận tội và khẳng định họ gây ra tai họa (tuy việc cúp điện mấy ai tin?).

Nếu lá thư có thật, một là Formosa đã quá non nớt trong việc kinh doanh và đã nhận tội trên giấy trắng mực đen một cách tự nguyện. Nhưng kinh nghiệm trên thế giới của Formosa cho thấy họ đã vi phạm nhiều lần và không chân thiện đến thế.

Hai là nhà nước VN đang dọn đường dư luận trước ngày công bố nguyên nhân cá chết. Rất có thể những bộ phận trách nhiệm đã thỏa thuận với công ty Formosa là Formosa nhận hết lỗi đế tránh bị dư luận vạch trần các sai trái của nhà nước trong sự việc, ví dụ như tham nhũng. Và không chừng ngược lại, Formosa sẽ được những lợi ích khác từ nhà nước. Tình huống này xác suất cao.

Dù tình huống nào, người dân Việt Nam có quyền biết rõ sự thật. Không những thế, phải có những biện pháp như truy cứu thủ phạm Formosa và đồng lõa ra tòa, đòi hỏi đóng cửa, bồi thường và trách nhiêm làm sạch biển Việt Nam.

Lá thư do Chân Trời Mới Media nhận được từ một nguồn muốn được giữ kín.