Matt Mahan

ads header

Breaking News

Huy động vàng trong dân? Nhớ chuyện bà Năm Cát Hanh Long

Nguyễn Thị Năm khoảng ngoài 40 tuổi
Huy động vàng trong dân? Lại nhớ chuyện bà Năm Cát Hanh Long .

Bà Nguyễn Thị Năm , người làng Bưởi , là người phụ nữ rất giỏi dắn và kiên cường . Bà còn có tên là bà Cát Hanh Long vì bà có tiệm làm ăn lớn mang tên đó , đặt theo tên 2 người con của bà là Cát và Hanh .

Cộng sản từ Trung Quốc xâm nhập vào miền Bắc , muốn cướp chính quyền nhưng lại núp dưới chiêu bài "kháng chiến chống Pháp" . Người dân VN căm ghét thực dân Pháp , muốn độc lập , nên rất nhiều người bị lừa gạt đi theo CS , tưởng rằng CS thật lòng yêu nước , yêu dân , chống Pháp giải phóng dân tộc .

Nhà văn Nguyễn Đình Thi , bản thân bị lừa đã chớ , lại to nhỏ dụ dỗ , lôi kéo bà Năm theo cách mạng , vì đảng CS quá thèm cái gia tài đồ sộ của bà , mà bà đã đổ mồ hôi sôi nước mắt cả đời mới có được . Bà Năm là người yêu nước , nhưng ít học , nghe ông nhà văn to nhỏ bùi tai , nghe ông nói hay quá , bèn nghe lời .

Bà Năm đã cống hiến cho đảng CSVN 1 số lượng tiền , vàng , của cải , nhà cửa , đất đai khổng lồ . Bà còn cho cả 2 người con theo kháng chiến . Đảng đi đến đâu , cần tiền cần nhà cần đất , cần thuốc men y tế , bà Năm lập tức bỏ ra mua cho hết . Bà còn nuôi giấu hàng chục đảng viên cao cấp của đảng CS , bảo vệ cho họ không bị Pháp bắt , bao gồm cả Trường Chinh , Nguyễn Chí Thanh , Võ Nguyên Giáp , Phạm Văn Đồng ....v..v..

Riêng về vàng thôi , thì bà Năm đã đóng góp 700 lạng vàng trước Cách mạng tháng 8 , rồi đến tuần lễ vàng ( kiểu như huy động vàng trong dân ngày nay ) bà lại hiến tặng thêm 100 lạng nữa . Để " thưởng công " và lừa bịp bà , Hồ Chí Minh phong cho bà cái chức bù nhìn là Chủ tịch Hội phụ nữ Thái Nguyên . Mấy cái chức này làm càng cao càng phải ói tiền của ra cho đảng xài !

Khi đảng CSVN thành công cướp chính quyền tại Hà Nội , tội nghiệp bà Năm đã vui mừng đến độ cưỡi ô tô , dong cái cờ đỏ sao vàng đi khắp phố và chạy lên đến tận Điện Biên . Có thể nói rằng , không có sự giúp đỡ và tiền của đóng góp của bà Năm , thì đảng CSVN không dễ gì thành công cướp được chính quyền . Bà chẳng khác nào là " Khai quốc công thần " cho nước VNDCCH của Hồ Chí Minh .

Thế nhưng sau đó cố vấn Trung Quốc ra lệnh cho đảng CSVN phải giết bà . TQ nói rằng bà là địa chủ , không thể tin , nói rằng bà cống hiến nhiều công sức tiền bạc như vậy là chỉ để leo cao trèo sâu vào trung ương đảng . Hồ Chí Minh đương nhiên là nghe lời quan thầy TQ , dùng bút hiệu CB ( Của Bác ) viết 1 bài báo kể tội bà Năm , với tựa đề " Địa chủ ác ghê " vu khống bà Năm " Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người ...Giết chết 14 nông dân , tra tấn đánh đập hằng chục nông dân " và còn nhấn mạnh là bà đã nhận tội !!

Là người đóng góp nhiều tiền của và vàng bạc , đất đai , nhà cửa nhất cho đảng CSVN , bà Năm lại là người đầu tiên bị đảng CSVN xử tội chết sau khi đã vu khống cho 1 loạt tội danh , để làm hài lòng quan thầy Trung Quốc .

Bà Năm Cát Hanh Long bị xử bắn vào ngày 09 tháng 07 1953 .

Bây giờ đảng CSVN lại 1 lần nữa muốn chơi trò " Tuần lễ vàng " , huy động vàng trong dân , không biết sẽ lại có bao nhiêu bà Năm Cát Hanh Long bị đem ra xử ? Vì XHCN là phải vô sản , làm gì mà có lắm vàng thế để nộp cho nhà nước ? Chắc chắn là buôn lậu hay tham nhũng gì đó , đóng xong thì cho đi tàu suốt luôn !!

Hồn oan của bà Nguyễn Thị Năm , không biết giờ còn luẩn quất nơi đâu ?

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_N%C4%83m