Matt Mahan

ads header

Breaking News

DBLB Sanchez bổ sung đạo luật ủy quyền quốc phòng 2017

DBLB Loretta Sanchez (Photo by Mỹ Lợi)
Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-46), Đồng Chủ tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam thông báo đề nghị bổ sung về Việt Nam của bà đã được lồng vào trong Đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng FY17 (FY17 National Defense Authorization Act) mà Hạ viện đã thông qua vào tối hôm qua. Đề nghị bổ sung của bà bày tỏ Ý Kiến Quốc Hội về việc gia tăng quan hệ quân sự với Việt Nam phải tùy thuộc vào Việt Nam có cam kết cải thiện nhân quyền hay không.

ĐỂ NGHỊ BỔ SUNG VỀ VIỆT NAM CỦA DB SANCHEZ ĐƯỢC ĐƯA VÀO ĐẠO LUẬT ỦY QUYỀN QUỐC PHÒNG 2017


WASHINGTON DC – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-46), Đồng Chủ tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam thông báo đề nghị bổ sung về Việt Nam của bà đã được lồng vào trong Đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng FY17 (FY17 National Defense Authorization Act) mà Hạ viện đã thông qua vào tối hôm qua. Đề nghị bổ sung của bà bày tỏ Ý Kiến Quốc Hội về việc gia tăng quan hệ quân sự với Việt Nam phải tùy thuộc vào Việt Nam có cam kết cải thiện nhân quyền hay không.

“Tổng thống Obama sẽ sắp sửa viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên để thảo luận về mối quan hệ xa hơn trong lãnh vực kinh tế và quân sự. Chính quyền Hoa Kỳ đã cho thấy ý định gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, mặc dầu chính quyền Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền. Nhân quyền phải được đặt ưu tiên và tôi tin rằng việc chấp nhận đề nghị bổ sung của tôi là một bước tiến đúng hướng.

“Đề nghị bổ sung của tôi bày tỏ Ý Kiến Quốc Hội là Hoa Kỳ đã có những bước tiến xa hơn về quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt chẳng hạn như việc ra Tuyên Bố Chung Về Tầm Nhìn Chung về quan hệ quốc phòng cũng như phần nào đó giảm các giới hạn về chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Vào năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp 18 triệu đô la viện trợ an ninh đường biển cho Việt Nam. Tuy thế Việt Nam vẫn cầm tu hơn 100 tù nhân lương tâm và xếp hạng 175 thấp kém trong số 180 quốc gia về tự do báo chí.

“Đề nghị bổ sung của tôi nêu tầm quan trọng của việc duyệt xét lại chính sách chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam và lượng giá các tiêu chuẩn cụ thể về nhân quyền trước khi có viện trợ quân sự cho Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta gửi thông điệp rõ ràng đến chính quyền Việt Nam là việc hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.”

Trong 19 năm vừa qua, nữ Dân Biểu Sanchez là một tiếng nói hàng đầu trong Quốc Hội để kêu gọi công bằng xã hội và tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam. Trong tuần này, Dân biểu Sanchez đứng đầu một lá thư với 19 dân biểu lưỡng đảng ký tên để kêu gọi Tổng thống Obama nêu lên mối quan tâm về việc đàn áp nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam và thúc đẩy kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam trong chuyến viếng thăm Việt Nam của ông. Ngoài ra cũng trong tuần này, Dân biểu Sanchez và Dân biểu Zoe Lofgren và cá dân biểu lưỡng đảng gửi thư đến Tổng thống Obama về thảm họa môi trường gần đây tại Việt Nam làm hàng triệu cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ hồi đầu tháng Tư ở vùng biển miền Trung, phá hủy kinh tế vùng biển và là mối đe dọa về sức khoẻ cho người dân Việt Nam.

Dân biểu Sanchez tin rằng Hoa Kỳ phải buộc Việt Nam có trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền tồi tệ và rộng khắp trước khi tiến đến quan hệ kinh tế khả thi. Dân biểu Sanchez hãnh diện được làm đại diện cho một vùng có nhiều người Việt Nam nhất tại hải ngoại, Quận hạt Orange, tiểu bang California.


###


REP. LORETTA SANCHEZ’S VIETNAM AMENDMENT SUCCESSFULLY INCLUDED IN FY17 NDAA

WASHINGTON, D.C. –Congresswoman Loretta Sanchez (CA-46), founder and co-chair of the Congressional Caucus on Vietnam, released the following statement after her amendment, which expresses a Sense of Congress that increased military relations with Vietnam should be contingent on Vietnam's commitment to implement human rights reforms, was successfully included in the FY17 National Defense Authorization Act which the House passed last night.

“President Obama soon will visit Vietnam for the first time to discuss further economic and military relations. Already, the Administration has indicated their intention to lift the current arms embargo on Vietnam, even though the government of Vietnam continues to violate human rights. Human rights must be made a priority and I believe accepting my amendment is a step in the right direction.

“My amendment expresses a Sense of Congress that the United States has already taken steps to further U.S.-Vietnam defense relations such as signing the Joint Vision Statement on Defense Relations and also partially relaxing U.S. restrictions on the transfer of lethal weapons to Vietnam. In 2014, the U.S. even provided $18 million in maritime security assistance to Vietnam.  Yet, Vietnam still imprisons over 100 prisoners of conscience and ranks an appalling 175 out of 180 countries in press freedom.

“My amendment expresses the importance of the U.S. reviewing our policy on the transfer of lethal weapons to Vietnam and evaluating specific human rights benchmarks when providing military assistance to Vietnam.  It’s time to send a clear message to the government of Vietnam that true comprehensive partnership between our two countries will require a Vietnam that respects human rights.”

For the past 19 years, Congresswoman Sanchez has been a leading voice in Congress in calling for social justice and religious freedom for the Vietnamese people. This week, Rep. Sanchez led a letter with 19 bipartisan members of Congress urging President Obama to raise concerns about Vietnam’s ongoing human rights violations and to advocate for the release of all Vietnamese prisoners of conscience during the President’s upcoming trip to Vietnam.  Additionally this week, Rep. Sanchez and Rep. Zoe Lofgren sent a letter to President Obama about Vietnam’s recent environmental catastrophe involving millions of dead fish washing ashore beginning in early April along the coastline, devastating the economy in coastal cities and presenting a health hazard for the people of Vietnam.

Rep. Sanchez believes the United States must hold the Vietnamese government accountable for its well documented egregious and systemic human rights violations before viable economic relations can be pursued. Rep. Sanchez proudly represents one of the largest Vietnamese populations outside of Vietnam in the world, in Orange County, California.

###

Congresswoman Loretta Sanchez is proud to represent California’s 46th Congressional District, which includes the cities of Anaheim, Santa Ana, and parts of the cities of Garden Grove and Orange in Orange County. She serves as a senior member on the Committee on Homeland Security and the House Armed Services Committee, and as Ranking Member of the House Armed Services Subcommittee on Tactical Air and Land Forces.