Matt Mahan

ads header

Breaking News

CSVN ngăn anh Trần Hoàng Phúc gặp TT Obama theo lời mời

Thư mời anh Phúc
Thứ tư không trọn vẹn

Hôm nay, theo thư mời của American Center dành cho thành viên YSEALI-Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, tôi đến GEM Center lúc 8h30 để tham dự buổi nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, khi tôi đang làm thủ tục và bước vào hội trường thì An ninh Việt Nam yêu cầu tôi đi ra trước sự ngạc nhiên của an ninh Hoa Kỳ và bạn tôi.

Họ đưa tôi lên xe, di chuyển về Sở ngoại vụ, rồi chuyển xe và đưa tôi về Công an Phường 15 Quận Tân Bình . Tại đây, an ninh tước thiết bị điện tử và tài liệu của tôi.

Họ lo sợ tôi sẽ hỏi những câu hỏi và trình bày thỉnh nguyện thư của tôi về chính sách công, tham nhũng và vấn đề giáo dục tại Việt Nam.

Hiện tại tôi đã được thả và an toàn.

Chính quyền quá nhạy cảm và sợ cả đến những tờ giấy của tôi sao, nếu các anh làm tốt, 1000 tôi cũng không là gì.

Tôi không tiếc vì không gặp Obama, bởi ông ấy chỉ là một người nước ngoài.

Cái tôi tiếc là dân tộc Việt Nam không tìm được một người như ông người ngoài kia.

Tôi mong quý anh chị em thay mặt tôi email cho ông Obama với câu hỏi:

After a month, we don't know the cause of the millions of dead fish. Many people are afraid to buy fish or even salt. How has the United States handled environmental catastrophe like this and what can the US government do to help Vietnam protect our environment?

( Sau một tháng, chúng tôi không biết nguyên nhân gây ra hàng triệu cá chết. Nhiều người sợ mua cá và muối. Làm sao Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề thảm họa môi trường và làm sao Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam để bảo vệ môi trường? )

(Hình: Thư mời đến buổi gặp mặt cũng như thỉnh nguyện thư để trao cho Tổng thống Obama)