Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cáo Phó: Tang Lễ Thân Phụ Của Chị Cao Thị Tình

Di ảnh ông Phaolô Cao Khắc Thành
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Ba, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố chúng tôi là:

Ông Phaolô Cao Khắc Thành

Đã hoàn tất cuộc hành trình trên trần thế và lên đường trở về Nhà Cha vào lúc 5:25 chiều ngày Thứ Sáu 13-5-2016 tại Nhà thương Kaiser Santa Clara, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Đại Thọ 94 Tuổi.

Linh cữu sẽ được quàn tại Darling Fischer Mortuary số 471 E. Santa Clara San Jose, CA 95112

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Năm 26-5-2016
3:00 PM Lễ Phát Tang
4:00 PM -  9:00 PM Thăm Viếng và Đọc Kinh
Lễ Phủ Cờ lúc 4PM ngày thứ Năm 26-5-2016.


Thứ Sáu  27-5-2016
8:45 AM Di Quan đến Thánh Đường Saint Victor 3108 Sierra Rd. San Jose, CA 95132
9:30 AM Thánh Lễ An Táng
10:30 AM Di Quan đến Nghĩa Trang Gate Of Heaven 22555 Cristo Rey Dr. Los Altos, CA 94024

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Trưởng Nam: Cao Minh Tâm, vợ Phạm Thị Tuyến và các con cháu:
Cháu Đích Tôn: Cao Minh Duy Linh
Cao Minh Duy Trí, vợ và con
Cao Minh Duy Quang và vợ
Cao Minh Duy Trung, vợ và con
Cao Minh Duy Tín và vợ
Cao Minh Linh Chi
Cao Minh Đăng Khoa
Cao Minh Uyên Chi

Thứ Nữ: Cao Thị Tình, chồng Lê Văn Ý và các con:
Phạm Thị Mai Khuê Christine
Phạm Thị Mai Khanh Gloria

Thứ Nữ: Cao Thị Vinh, chồng Nguyễn Quế và các con cháu:
Nguyễn Anh Thư Anne và chồng.
Nguyễn Anh Thy Nancy
Nguyễn Anh Vũ Andrew
Nguyễn Anh Quân Jason, vợ và các con
Nguyễn Anh Thùy
Nguyễn Anh Minh

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.
Xin miễn phúng điếu.
L/L   CTT 408-265-5752