Matt Mahan

ads header

Breaking News

Dự luật: Không để nghi phạm trốn thoát trước khi xét xử


Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thông báo giới thiệu dự luật Tu Chính Hiến Pháp của Thượng Viện để bảo đảm các tội phạm không thể trốn thoát khỏi tiểu bang trước khi được đưa ra xét xử

(Garden Grove, CA) - Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas vừa tổ chức một cuộc họp báo hôm nay, để thông báo giới thiệu một dự luật Tu Chính Hiến Pháp của Thượng Viện, nhằm bảo đảm những người bị tố cáo phạm tội hình sự không thể trốn khỏi tiểu bang California hoặc Hoa Kỳ, trước khi được đưa ra xét xử tại tòa án.

Dự luật này được đưa ra nhân vụ diễn viên hài Minh Béo của Việt Nam, hiện đang bị giam với số tiền tại ngoại hậu tra được ấn định là $1 triệu. Theo nhiều nguồn tin, diễn viên Minh Béo là một người có nhiều quan hệ mật thiết với chính quyền Việt Nam, và có nhiều lo ngại là ông có thể trốn khỏi Hoa Kỳ.

"Trong những trường hợp tội phạm như trường hợp này, đặc biệt là đối với những người bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em, tôi tin chắc rằng, cá nhân đó phải đối diện với pháp luật, để tòa phan xét xem nghi can có tội hay vô tội," Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. "Điều không may ở đây là, luật hiện hành không cho phép 'từ chối đóng tiền tại ngoại,' như trong trường hợp này. Đó là lý do tại sao, tôi quyết định giới thiệu một dự luật, tu chính Hiến Pháp California SCA 13, để bảo đảm là những tội phạm như trong trường hợp này, phải đối diện với pháp luật."

Dự Luật Thượng Viện SCA 13 sẽ cho phép một chánh án từ chối yêu cầu đóng tiền tại ngoại, đối với người bị tố cáo phạm tội hình sự, nếu có nhiều khả năng là người này sẽ trốn được. Theo luật liên bang hiện nay, tòa án có quyền ra lệnh giam giữ nghi can, bị tố cáo phạm tội, và không cho đóng tiền tại ngoại, nếu có "người này có nhiều khả năng  trốn được..." Đạo luật này của liên bang được thông qua hồi năm 1984, gọi là "Đạo Luật Cải Tổ Đóng Tiền Tại Ngoại," nhưng tại California hiện nay, không có đạo luật tương tự.

Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến trường hợp diễn viên Minh Béo, và nói về tầm quan trọng của dự luật mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đề nghị.

"Tôi ủng hộ đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho một dự luật tu chính hiến pháp để giúp các cơ quan công lực, trong việc giam giữ người ngoại quốc vi phạm tội hình, như tấn công  tình dục trẻ em, trong cộng đồng chúng ta, để họ không thể trốn về quốc gia của họ, đặc biệt là nếu quốc gia đó không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ," Chánh Biện Lý Tony Rackauckas nói.

Ông Hồng Quang Minh, còn gọi là Minh Béo, bị bắt vào Ngày 24, Tháng 3, và bị tố cáo phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Minh Béo, một diễn viên hài ở Việt Nam, bị tố cáo sờ mó trẻ em dưới 14 tuổi trong một buổi tuyển lựa  tài năng tại Huntington Beach vào Ngày 23, Tháng 3. Theo Văn Phòng Biện Lý Quận Cam, nếu bị kết tội, Minh Béo có thể bị giam tối đa là 5 năm và 8 tháng trong nhà tù, và bị bắt buộc phải ghi danh là tội phạm tấn công tình dục suốt đời.

Bởi vì đây là một dự luật tu chính hiến pháp California, SCA 13 phải được lưỡng viện Quốc Hội California thông qua, với 2/3 số phiếu, và sau đó do cử tri bỏ phiếu. Nếu được Quốc Hội thông qua, SCA 13 sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào năm 2018.