Matt Mahan

ads header

Breaking News

Updated: lại đổi giờ phiên tòa BrownAct 1:30pm thay vì 9am

Từ những vi phạm 92  chữ ký, Brown Act... và chiến sĩ Ó Đen tuyệt thực, áp lực những cuộc biểu tình Thứ Ba Đen .v.v..., do đó TP San Jose mở ra cuộc họp báo ngày 13 tháng 3 năm 2008 chính thức công bố cho treo những lá phướn: Welcome to Little Saigon San Jose hai bên đường khu thương mại Việt trên đường Story Road.  Hình Mỹ Lợi
UPDATED NGÀY 2/2/2016
Lúc 1:30PM (không phải 9 giờ sáng) phòng 22 thứ Tư ngày 03 tháng 2 năm 2016 tại tòa Thượng thẩm quận hạt Santa Clara. Địa chỉ: 161 N 1st St, CA 95113.

--------------------------------------------------------------
Thông báo
Tiểu Ban Pháp Lý Thông Báo
về việc tham dự các phiên tòa Vụ Kiện BrownAct.

 Kính thưa quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản miền bắc California,

Như quý vị đã biết, người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose đã tốn rất nhiều thời gian và công sức trong việc đòi hỏi Thành phố San Jose đặt tên Little Saigon cho Khu thương mại trên đường Story.

Nhằm bác bỏ tên LittleSaigon mà đa số đồng hương VN tỵ nạn cs mong muốn và áp đặt tên Saigon Business District cho khu thương mại này. Nghị viên Madison, Thị trưởng Chuck Reed và một số Nghị viên khác của HĐTP SJ đã vi phạm luật BrownAct trong việc bỏ phiếu chọn tên đặt tên cho Khu Thương Mại trên đường Story, Đạo luật BrownAct ngăn cấm các cuộc vận động đa số phiếu bầu trước khi một vấn đề được đưa ra bỏ phiếu quyết định.

Ngày 29 tháng 2 năm 2008, Ban ĐDCĐVN/BCA đã chính thức vào đơn kiện TP SJ về sự vi phạm này.

Ngày 16 tháng 2 năm 2010, một Phán Lệnh do vị Chánh Án Tòa Thượng Thẩm, Santa Clara Countyđã gửi ra, Phán Lệnh này nói là Tòa không thể đưa ra sự trừng phạt, như yêu cầu của Nguyên Ðơn, bằng một Tuyên Phán (Declaration) là TPSJ có vi phạm BA. Theo ý nghĩa lý luận của ông chánh án, TPSJ đã hủy bỏ việc đặt tên nói trên, coi như đã sửa lỗi và đó là sự vi phạm một lần thuộc quá khứ, không liên hệ đến sự vi phạm trong hiện tại hoặc trong tương lai.

 Bên nguyên đơn (Ban ĐDCĐ/VN BCA) không đồng ý với Phán Lệnh này nên một phiên họp được tổ chức ngày 16 tháng 9 năm 2012 tại Hội trường VIVO và đa số người tham dự đã đồng ý vào đơn kháng cáo.

   Tiểu Ban Pháp Lý đã tìm được Luật Sư Kelly A. Aviles và Luật Sư Bruce A. Owdom cùng đảm nhiệm việc lập hồ sơ liên hệ và tranh biện trước 3 Chánh Án Tòa Kháng Án.

 Cuối cùng Tòa Kháng Án đã hủy bỏ phán lệnh ngày 16 tháng 2 năm 2010 và phiên xử Vụ án Brown Act được mở lại vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 03 tháng 2 năm 2016 tại tòa Thượng thẩm quận hạt Santa Clara. Địa chỉ: 191 N 1st St, CA 95113.

Kính mời quý đồng hương sắp xếp thời gian đến tham dự đông đảo để vị Chánh án thấy được sự quan tâm của quý vị đối với Vụ án vi phạm BrownAct.

 Tiểu Ban Pháp Lý rất tiếc đã không kịp thời gửi ra Thông Cáo Báo Chí về Vụ Án và mời quý vị sớm hơn, vì cần tham khảo ý kiến về pháp lý với Luật sư McManis là vị LS đứng nhận đại diện chúng ta để tranh biện trong những phiên xử này.

Trân trọng Thông Báo
Thay mặt Tiểu Ban Pháp Lý vụ kiện BrownAct.

Ngày 13 tháng 3 năm 2008 đồng hương reo mừng sau khi TP San Jose phải nhượng bộ, cho treo những lá phướn: Welcome to Little Saigon San Jose hai bên đường khu thương mại Việt trên đường Story Road.  Hình Mỹ Lợi
Chiến sĩ Lý Tống tuyên bố chấm dứt tuyệt thực và tuyệt ẩm sau khi thành phố SJ công nhận tên Little Saigon. Hình Mỹ Lợi