Matt Mahan

ads header

Breaking News

Mời tham dự Kelly Park Master Plan ngày 25/2/2016

Hình Việt Vùng Vịnh minh họa
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH THIẾT LẬP TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT 

San Jose – Trong buổi họp thường lệ thứ Ba ngày 2 tháng 2, 2016 vừa qua. Hội đồng thành phố San Jose đã phê chuẩn ngân sách $200,000 cho việc nghiên cứu dự án thiết lập Trung Tâm Sinh họat Cộng đồng Người Việt nằm trong khu công viên Kelly Park bên cạnh khu Vườn Di Sản Văn Hoá Việt trên đường Robert Ave.

Viên chức thành phố theo kế hoạch sẽ thực hiện một phiên họp công cộng để lấy ý kiến của công chúng liên hệ đến dự án tổng thể Kelly Park Master Phan và đề nghị thiết lập Trung Tâm Sinh Họat Cộng đồng Người Việt trong quận 7.

Đồng hương người Việt trong khu 07 được khuyến khích tham gia đông đảo trong phiên họp công cộng quan trọng này để bày tỏ sự ủng hộ cho dự án cũng như nguyện vọng của cộng đồng muốn có một Trung Tâm Sinh Họat Cộng đồng Người Việt. Và dựa theo đó viên chức thành phố sẽ đưa đề nghị ra cho toàn thể hội đồng nghị viên bỏ phiếu quyết định.

Phiên họp lấy ý kiến của người dân dự trù diễn ra lúc 6:30PM ngày thứ Năm, 25 tháng 2, 2016 tại Leininger Center, số 1300 Senter Road, trong khu sở thú Sleepy Hollow Zoo, gần vườn Nhật.

Việc Hội Đồng thành phố chấp thuận đề nghị nghiên cứu dự án thiết lập Trung Tâm Sinh họat Cộng đồng Người Việt được coi là một thành quả quan trọng sau một năm vận động tích cực của hai nghị viên Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh, cùng với sự yểm trợ tích cực của Thị trưởng Sam Liccardo và các nhân viên trong các ban ngành liên hệ.

Đây là bước đầu tiên trong một chuổi tiến trình các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất dự án. Viên chức thành phố sẽ đúc kết ý kiến đóng góo của cư dân và sẽ đề nghị kế hoạch thiết lập Trung Tâm Sinh họat Cộng đồng Người Việt cho hội đồng thành phố. Thành phố sau đó sẽ tổ chức những buổi hội thảo để đón nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về chi tiết của công trình và nội dung các chương trình họat động, cùng các kế họach gây quỹ, thành lập ban điều hành, lịch sinh họat, v.v..
Tuy thông tin về tổng số chi phí cho việc xây dựng trung tâm nầy chưa được bàn thảo, nhưng dự kiến sơ thảo về lọai dự án tương tự có thể lên đến $10 hoặc $15 triệu Mỹ kim và thời gian có thể kéo dài từ 4-7 năm tùy theo khả năng gây qũy nhanh hay chậm.

Trong khi chờ đợi nhiều năm để thực hiện dự án lớn lao nầy, cộng đồng Việt Nam vẫn có nhu cầu khẩn thiết cho một trung tâm tạm thời. Nghị viên Nguyễn Tâm rất quan tâm đến vấn đề nầy và sẽ có một cuộc họp với lãnh đạo các ban ngành liên hệ để bàn thảo thực hiện trong vài tuần tới.
Vì thế, buổi họp về dự án Kelly Park Master Plan vào lúc 6:30 tối thứ năm ngày 25 tháng 2, 2016 tại Leininger Center là dịp rất tốt cho công chúng người Việt phát biểu ý kiến cũng như yêu cầu thành phố thiết lập Trung Tâm Sinh họat Cộng đồng Người Việt tại Kelly Park. Xin đồng bào tham dự đông đảo buổi họp quan trọng nầy.

-------

Ký thỉnh nguyện thư thiết lập "Trung tâm sinh hoạt Việt Nam"

PETITION FOR VIETNAMESE COMMUNITY CENTER

I, the undersigned, submit this petition to the authority of City of San Jose to establish and contruct a general-purpose multi-usage Vietnamese Community Center as part of the Kelly Park Marter Plan.
This center would provide much needed services to a very large population of more than 115,000 and growing of Vietnamese-Americans who have been severely under-served for the past forty years.


Dated: __________________________                                x____________________________________

Name: ________________________________________________________

Address: ______________________________________________________

Tel: ________________________________________                
Email: ______________________________________