Matt Mahan

ads header

Breaking News

TT Nguyễn Tấn Dũng được đề cử vào BCH trung ương khóa 12

Ngày làm việc thứ tư của Đại Hội Lần Thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam. AFP PHOTO
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề cử vào Ban chấp hành trung ương khóa 12

Ngày làm việc thứ tư của Đại Hội Lần Thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam đã kết thúc, sau khi các đại biểu hoàn tất thủ tục đề cử người vào Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới.

Nói với báo chí bên lề đại hội, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương cho biết tổng cộng có 283 người được để cử cho 200 ghế ủy viên Trung Ương, bao gồm 221 được ban chấp hành khóa XI để nghị và 62 người mới được đại hội giới thiệu.

Mọi chú ý chính trị vẫn được dành cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì ông xin rút lui nên không có tên trong danh sách các ứng cử viên do ban chấp hành trung ương khóa XI đưa ra, nhưng lại được đại biểu đại biểu tham dự đại hội đề nghị.

Cùng với Thủ Tướng Dũng, đại hội còn đề nghị một số ủy viên bộ chính trị cũng đã xin rút, như Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, Thường Trực Ban Bí Thư là ông Lê Hồng Anh, 2 ông bí thư thành ủy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức ghi nhận được cho hay ngày mai, các đại biểu sẽ làm những công tác sau đây:

-      Thứ nhất, vì tổng số người được đề cử nhiều hơn con số 260 người đại hội đã quy định, do đó sẽ có một số người sẽ tự ý xin rút hoặc được yêu cầu rút. Hiện giờ, khả năng giữ nguyên 221 ứng cử viên do Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XI để cử được nói là rất cao, do đó số ứng cử viên do đại hội để nghị sẽ được cắt xuống còn chừng 40 người.

-      Thứ nhì, quyết định có đồng ý cho một ứng cử viên rút hay không là quyền của đại hội. Do đó, nếu được sự ủng hộ cao, người đã tình nguyện xin rút vẫn nằm trong danh sách ứng cử viên cho ghế ủy viên trung ương khóa XII.

-      Tất cả những điều vừa nêu đều được thực hiện qua các vòng bỏ phiếu kín, sau đó danh sách những ứng cử viên được công bố.

Sang ngày thứ Ba, 26 tháng Giêng, dựa vào danh sách đã được thông qua, các đại biểu sẽ bỏ phiếu chọn 200 ủy viên trung ương cho khóa XII, trong đó bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Chính vì quy định dành quyền để cử cho đại hội, do đó, vẫn có những dư luận cho rằng mặc dù Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xin rút, không có tên trong danh sách đề cử của Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa XI, nhưng ông vẫn có thể được đại hội ủng hộ để dự tranh ghế ủy viên Trung Ương.

Xin được nhắc lại nếu ông Dũng nhất mực từ chối, nhưng đại hội nhất quyết giữ ông lại, thì ông Dũng phải tuân theo ý kiến của đại hội.

Câu hỏi đang được đặt ra là trong trường hợp ông Dũng được đại hội ủng hộ và đắc cử ủy viên Trung Ương, vai trò tương lai của ông Dũng sẽ được Bộ Chính Trị giải quyết như thế nào, vì chiều hôm nay, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc tiết lộ với báo chí là 4 chức vụ chủ chốt đã được Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XI quy định, gồm ông Nguyễn Phú Trọng ở lại chức vụ Tổng Bí Thư, ông Trần Đại Quang làm Chủ Tịch Nước, ông Nguyễn Xuân Phúc nắm chức thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ Tịch Quốc Hội.

Hiện tại, một nguồn tin chưa thể kiểm chứng được phát xuất từ Hà Nội cho chúng tôi biết là ngày mai, ông Dũng có một bài phát biểu ngắn đọc trước đại hội, nhấn mạnh chính ông là một trong những người từ lúc đầu đã xin rút lui và tuyệt đối ủng hộ ý kiến lưu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ở lại để lãnh đạo đảng.

Trong bài phát biểu, ông Dũng cũng sẽ nói ông ủng hộ tất cả những người được chốt vào các chức vụ lãnh đạo nhà nước, chính phủ và chủ tịch quốc hội, ca ngợi những người được chọn là những người hội đủ mọi điều kiện để lãnh đạo Việt Nam, tiếp tục đưa quốc gia đến đổi mới và phát triển.

Ông cũng nói đã hoàn thành trách nhiệm đảng trao phó và an tâm khi thấy vai trò lãnh đạo được trao cho những người xứng đáng nhất, đồng thời cũng hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm để tiếp tục phục vụ đảng và quốc gia.

Nguồn tin -chưa thể kiểm chứng- cũng nói rằng qua bài diễn văn này, các đại biểu sẽ dễ dàng hơn khi bỏ phiếu chấp thuận cho ông Dũng rút lui.