Matt Mahan

ads header

Breaking News

Phản ứng chính trị đối với Thông điệp Liên bang của TT Obama

Tổng thống Obama thúc giục người Mỹ hướng tới tương lai vào thời điểm của sự thay đổi.
Cindy Saine - 13.01.2016 | Chính giới Mỹ - từ các ứng viên tổng thống cho đến các dân biểu, nghị sỹ - đã có phản ứng đối với diễn văn về tình trạng liên bang cuối cùng của Tổng thống Obama hôm Thứ Ba.

Tối thứ ba là một đêm đầy rẫy những sự mâu thuẫn khi những người của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa suy ngẫm về di sản của Tổng thống Obama.

Tổng thống đã thúc giục người Mỹ hướng tới tương lai vào thời điểm của sự thay đổi. Những người của Đảng Dân chủ khen ngợi nỗ lực của ông nhằm tổng kết lại bảy năm qua:

Dân biểu Eliott Engel, thuộc đảng Dân chủ, đại diện tiểu bang New York nhận xét như sau.

“Toàn bộ bài diễn văn khá biểu cảm. Tôi nghĩ ông ấy điểm lại những trải nghiệm của mình trong 7 năm qua rồi đưa ra lời kêu gọi theo cách nhìn của mình và điều đó thật xúc động. Tôi đoán là trong tất cả những bài diễn văn về tình trạng liên bang ông đã viết, bài này tự ông đã viết hết”.

Thượng nghị sỹ Ben Cardin, thuộc đảng Dân chủ, đại diện tiểu bang Mary land, tán thưởng những phát biểu của ông Obama.

“Tôi nghĩ Tổng thống nói thật mạnh mẽ về vai trò của Mỹ ở tầm quốc tế mà chúng ta cần can dự, chúng ta cần thể hiện vai trò lãnh đạo. Tôi nghĩ ông nói rất mạnh về các nguyên tắc mà chúng ta đấu tranh cho chúng”.

Những người của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích điều mà họ gọi là thiếu chi tiết.

Dân biểu Tom Cole, thuộc phe Cộng hoà, đại diện tiểu bang Pennsylvania, phát biểu.

“Tôi mong được nghe thêm về cách thức cân bằng ngân sách, đánh bại Nhà nước Hồi giáo và duy trì hoạt động của nền kinh tế”.

Ông Tom Meriono, một dân biểu khác ở Pennsylvania cũng thuộc phe Cộng hoà, tỏ ý chê trách:

“Quả thực ông ấy còn bất cập. Ông ấy nói về một kế hoạch tốt nhưng tại sao ông ấy lại không thực hiện điều ông ấy nói đến?”

Nhưng mọi người ai nấy cũng nghĩ về cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, kể cả ông Obama:

“Tôi đang cố nói ngắn gọn lại. Tôi biết là một vài người trong quý vị đang nóng lòng muốn trở về Iowa”.

Và các ứng viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đã phản ứng, thậm chí trước khi có bài diễn văn.

Thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey nói:

“Diễn văn Tình trạng Liên bang tối nay không phải là một lời kêu gọi hành động; nó sẽ chỉ là một danh sách những mong ước viển vông của một Tổng thống đã thất hứa với chúng ta”.

Nhắn tin trên Twitter ngay sau bài diễn văn – ông Jeb Bush nói rằng tổng thống sống trong một thế giới khác khi ông trình bày về phương pháp kinh tế và chiến lược đánh bại ISIS.

Di sản của Tổng thống Obama chắc chắn sẽ được tranh luận trong tiến trình tranh cử vào những tháng tới đây.