Matt Mahan

ads header

Breaking News

Paris: Lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá và các chiến hữu


Lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá và các chiến hữu sẽ được tổ chức lúc 11g30 thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2016 tại MAS, 10 rue Des Terres au Curé 75013 Paris.

Chưong trình:
- Nghi lễ tưởng niệm
- Bữa cơm thân mật (*)
- Công bố giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá
- Văn nghệ đấu tranh.

Paris, ngày 26/11/2015
Thay mặt Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá
Vũ Đăng Sơn

Với sự yểm trợ của:
- Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris
- Liên Hiệp Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ
- Hội Thân Hữu Bỉ-Việt
- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège
- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp
- Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Âu Châu
- Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Pháp

(*) Ghi tên bữa ăn thân mật trước ngày 31/12/2015, lệ phí 20 euros.
Xin liên lạc: 01 69 34 51 35 - 06 15 99 12 16 hoặc điện thư: duong.tanloi@gmail.com