ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5


Lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá và các chiến hữu sẽ được tổ chức lúc 11g30 thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2016 tại MAS, 10 rue Des Terres au Curé 75013 Paris.

Chưong trình:
- Nghi lễ tưởng niệm
- Bữa cơm thân mật (*)
- Công bố giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá
- Văn nghệ đấu tranh.

Paris, ngày 26/11/2015
Thay mặt Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá
Vũ Đăng Sơn

Với sự yểm trợ của:
- Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris
- Liên Hiệp Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ
- Hội Thân Hữu Bỉ-Việt
- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège
- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp
- Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Âu Châu
- Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Pháp

(*) Ghi tên bữa ăn thân mật trước ngày 31/12/2015, lệ phí 20 euros.
Xin liên lạc: 01 69 34 51 35 - 06 15 99 12 16 hoặc điện thư: duong.tanloi@gmail.comOther Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top