Matt Mahan

ads header

Breaking News

Văn hóa bắt chước giả mạo

Đạo quân đất nung bị làm giả
VĂN HOÁ BẮT CHƯỚC GIẢ MẠO                                                              
Nguyễn Thành Trí

Nhiều người công nhận và quí trọng nền Văn Chương, Văn Minh Trung Hoa đã từng có giá trị lâu đời. Từ ngày xưa ở trung nguyên Hoa Lục đã có những huyền thoại về nguồn gốc của chủng tộc đông người có sức mạnh hơn chủng tộc ít người.  Liên tiếp những thế hệ chủng tộc đông người Hán ở Hoa Lục đã giải thích cho sức mạnh chủng tộc bằng sự hãnh diện của mình là Con-Rồng có tính chất dũng mãnh, thông minh, cao quí hơn các loại chủng tộc ít người như là Rắn-Rết man-ri-mọi-rợ hèn yếu ở láng giềng; lẽ tất nhiên là các loại chủng tộc Rắn-Rết ở xung quanh yếu kém phải được chủng tộc Con-Rồng ở trung tâm vũ trụ Trung Hoa hùng mạnh cai trị, khai hoá và sau đó có thể đồng hoá.

Đó là thời kỳ ở Hoa Lục được cai trị bởi quân chủ chỉ đạo bằng hệ tư tưởng Khổng Tử phong kiến, trung quân ái quốc, có nghĩa là yêu quê cha và trung thành với vua, không được nổi loạn chống triều đình độc tài, chuyên quyền “quân xử thần tử” để luôn luôn giữ cho Con-Rồng, nhà vua được ngồi vững trên ngai vàng.  Đến thời kỳ Cách Mạng Văn Hoá ở Hoa Lục thì hệ tư tưởng Khổng Tử bị thay thế bằng hệ tư tưởng Mao Trạch Đông, và trung quân ái quốc đã bị sửa đổi thành “trung với đảng hiếu với dân” vì nhà vua và triều đình phong kiến loại mới bây giờ là đảng cộng sản.  Đến thời điểm này thì cái huyền thoại Con-Rồng Hán tộc hay Con-Rồng Việt tộc lập lờ mờ ám đã được sáng tỏ bởi vì hai cái hệ tư tưởng Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh từ lúc mới thành lập đảng cộng sản ở ngoài mặt là hai nhưng bên trong là một với thực chất tuy là hai đảng Tàu Cộng và Việt Cộng khác nhau trên danh nghĩa nhưng lại có một triều đình thống trị tập trung ở Bắc Kinh. Cả hai đảng Tàu Cộng và Việt Cộng đều có cái mẫu-số-chung, nên có mọi thứ rất giống nhau. Những nhận định đúng đối với Tàu Cộng cũng chắc đúng với Việt Cộng, hoặc ngược lại.

Có một sự trùng hợp rất ý nghĩa và đáng được thắc mắc xem xét đúng đắn là ở Hoa Lục đã có cái huyền thoại Con-Rồng Hán tộc, người Hán từ ngày xưa đã tự cho mình là Con Của Rồng; đã như thế mà ở Việt Nam trong thời gian một ngàn năm bị nô lệ Giặc Tàu cũng có cái huyền thoại Con-Rồng Việt tộc lại còn được thêm vào cái yếu tố Cháu-Tiên nữa. Người Hán đã khai hoá và muốn đồng hoá người Việt nên câu chuyện Con-Rồng Việt tộc chắc chắn là do Con Rồng Hán tộc đẻ ra. Có lẽ để chia rẻ dân tộc Bách Việt cho dễ cai trị nên Con-Rồng Hán tộc thêm vào yếu tố Cháu-Tiên, bởi vì hai chủng loại Rồng và Tiên rất là khác nhau thì làm sao mà chung sống ăn đời ở kiếp với nhau lâu dài; như vậy Mẹ Tiên đã dẫn 50 Con đi lên núi, còn Cha Rồng đã dẫn 50 Con đi xuống biển, thế là Cha Mẹ Con Cái của Việt tộc chia lìa vĩnh viễn rồi!!

Đúng là từ ngày xưa đã từng có âm mưu thâm độc của Giặc Tàu với mục đích chia rẽ dân tộc Việt để thống trị người Việt trong một ngàn năm nô lệ. Cho tới ngày nay Tàu Cộng vẫn còn lo sợ người Việt trở thành một khối thống nhất ý chí, quyết tâm đoàn kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn tổ quốc Việt Nam. Nếu Việt Nam là một nước thực sự độc lập, nếu Đảng Việt Cộng không bị Đảng Tàu Cộng hoàn toàn khống chế, thì Hoa Lục đã không thể nào bành trướng biên giới xuống phía nam chiếm được dễ dàng hơn 80% phần trăm Biển Đông Nam Á, bao gồm cả lãnh hải Việt Nam gọi là Biển Đông của Việt Nam.

Cái yếu tố Đảng Việt Cộng rất quan trọng và cần thiết phải có trong chiến lược bành trướng chiếm lấy Đông Nam Á của Tàu Cộng đã từng được nhận thấy rõ rệt bắt đầu từ năm 1960 ở Việt Nam. Cái chiến lược bành trướng chiếm lấy Đông Nam Á của Tàu Cộng đã qua 55 năm nay vẫn còn nguyên đó, nhưng cái Tiền-Đồn của Thế Giới Tự Do là VNCH đã không còn để ngăn chặn Tàu Cộng! Đó là một chủ đề khác được nói tới ở một bài viết khác.
  
Trở lại nói về chuyện huyền thoại Con Rồng Hán tộc và Con Rồng Việt tộc đã có chắc chắn trong một ngàn năm nô lệ Giặc Tàu, do các quan lại thái thú Tàu đã khai hoá người Việt thời xưa đó đã tạo ra. Trong lịch sử các dân tộc trên thế giới có những chuyện huyền thoại rất đẹp, rất cảm động như người Mẹ Đồng-Trinh sinh ra người Con Cứu Thế, và người Mẹ Hoàng Hậu sinh ra người Con Cao Quí Đại Từ Bi, v.v… những chuyện có nguồn gốc rõ ràng hay huyền thoại hoang đường cũng có thể chấp nhận được, nhưng không một dân tộc nào có loại huyền thoại nguồn gốc bi thảm đau lòng như của Việt tộc, vì cha mẹ chia tay trong mấy ngàn năm trước, tiền sử đã có “vợ-chồng-li-dị”!!!, nên đại gia đình các con bị chia lìa. Có phải ngay từ ngày đầu của lịch sử thì Con-Rồng Hán tộc đã âm mưu thâm độc chia rẽ dân tộc Việt để dễ cai trị rồi đồng hoá Con Rồng Việt tộc. Đây là một nghi án lịch sữ cần phải được xem xét nghiêm túc, cho dù đó chỉ là chuyện huyền thoại nguồn gốc Việt tộc, nhưng lại là một chuyện huyền thoại đầy ác cảm, ác ý thâm độc của một ngàn năm nô lệ Giặc Tàu, mà con cháu của Việt tộc cần phải thay đổi, rửa sạch.

Vấn đề nghi án lịch sử huyền thoại Con-Rồng Hán tộc và Con-Rồng Việt tộc có liên quan tới nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên của người Việt là một vấn đề lớn rất phức tạp và rất nhạy cảm, có nhiều cảm tính tự ái dân tộc, nó phải được nghiên cứu cẩn thận, nghiêm túc và công khai để có thể dứt khoát thoát khỏi sự nô lệ văn hoá Tàu, nhất là chấm dứt tính cách nô lệ trong mọi lãnh vực theo định hướng của Tàu Cộng hiện nay. Đây cũng là một chủ đề khác với chủ đề của bài viết này.  Bài viết này có chủ đề là Văn Hoá Bắt Chước Của Tàu Cộng, và nó cũng có một nguồn gốc nhiều ngày tháng năm của nó; hơn nữa, nó cũng có liên quan tới Việt Cộng.

Quả thật Văn Hoá Bắt Chước Của Tàu Cộng có nguồn gốc lâu đời thâm căn cố đế của Văn Hoá Bắt Chước Khổng Tử. Khi nói tới Khổng Tử là cũng nói tới ảnh hưởng phong tục tập quán, tư tưởng, văn chương, văn hoá sâu đậm của một ngàn năm nô lệ Giặc Tàu. Cái Văn Hoá Bắt Chước Khổng Tử cũng đã khắc sâu trong đầu óc của người Việt từ ngày xưa.

Như thế thì cái hành động sao chép càng giống bản chánh, và hành động càng giống người gương mẫu, lại được đánh giá là giỏi, là càng phi thường.  Việc học từ chương coi trọng hình thức, kỹ xảo nhưng không thiết thực, học thuộc lòng, sao chép, bắt chước, mô phỏng, làm theo một sản phẩm hay một kỹ năng, đã ăn sâu vào truyền thống văn hoá của cả hai, người Hoa Lục và người Việt Nam, hay của một nền giáo dục còn mang nặng truyền thống Nho Giáo đã lỗi thời nên bị sửa đổi theo quan điểm của đảng Tàu Cộng-Việt Cộng, nhưng vẫn còn dùng làm một cái “Nền-Không-Móng” của văn hoá, giáo dục đào tạo của Hoa Lục-Việt Nam hiện đại. Trên thực tế ở cả hai nơi Hoa Lục và Việt Nam có phải như thế không?  Ngày xưa dùi mài kinh sử để noi gương bắt chước Khổng Tử, ngày nay học tập để bắt chước làm theo hai đảng trưởng Tàu Cộng-Việt Cộng Mao-Hồ.  Như thế thì có phải là loại Văn Hoá Bắt Chước không?  Nó đúng là một thứ Văn Hoá Bắt Chước thiếu sáng tạo của riêng Tàu Cộng-Việt Cộng!

Nếu xem xét cẩn thận thì Văn Hoá Bắt Chước của Tàu Cộng-Việt Cộng rõ ràng rất khác với sự sản xuất hàng loạt của nền công kỷ nghệ tây phương cơ giới hoá hiện đại, vì sự sản xuất hàng loạt là việc sao chép chính xác tạo ra một số lượng nhiều sản phẩm giống y hệt nhau có phẩm chất cao, được chế tạo dựa trên bản gốc của sự phát minh. Như vậy đã có sự khác nhau trong quan niệm về “việc sao chép, bắt chước, làm theo” giữa Văn Hoá Tây Phương và Văn Hoá Tàu Cộng-Việt Cộng, một loại văn hoá bắt chước, thiếu sáng tạo. Hãy nói cụ thể dễ hiểu là văn hoá bắt chước, thiếu sáng tạo thì sản xuất ra những mặt hàng giả mạo, hàng mô phỏng có phẩm chất xấu. Thí dụ như ở các góc đường của những thành phố Hoa Lục đều có bày bán nhiều đồng hồ Rolex giả trông rất giống như đồng hồ Rolex thật với giá rẻ 5-10 đô Mỹ, nhưng xài nó không được lâu, vì khi hết pin là nó cũng bị hư luôn!
Như vậy, nền Văn Hoá Bắt Chước của Tàu Cộng cũng còn sản xuất ra nhiều mặt hàng đáng kể là kinh ngạc và thú vị, thí dụ như những bộ xương khủng long hoá thạch được chạm trỗ làm giả rất khéo, rất giống như thật trên những phiến đá. Tương tự như những bộ xương khủng long hoá thạch giả, những loại côn trùng thời tiền sử đã được các nhà khảo cổ tìm thấy ở Hoa Lục cũng được làm giả, và được bao kín trong nhựa cây màu vàng hổ phách, trông rất hấp dẫn lôi cuốn sự chú ý của du khách. Nếu là món đồ khảo cổ thật thì nó rất đắc tiền, nhưng những thứ này là giả nên rất rẻ tiền và được dùng để bán cho du khách ngoại quốc tới Hoa Lục. Nhu cầu của du khách càng cao thì hàng giả rẻ tiền được làm ra càng nhiều.  Ở Hoa Lục như thế đó, còn ở Việt Nam thì ra sao?

Thậm chí các nhà sản xuất Hoa Lục còn làm giả những di vật, di tích lịch sử Trung Hoa của chính họ nữa. Vào những năm 1970 một nông dân người Hoa Lục đã tình cờ phát hiện ra ở dưới mặt đất có vài hình người lính ngày xưa bằng sành, mà các nhà khảo cổ gọi là “Đạo Quân Bằng Đất Nung/Terracotta Army ở dưới mặt đất của một địa diểm trong thành phố Xian và nơi đó đã trở thành một địa điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên, có một sự thật là gần như 90% phần trăm của cái đạo quân bằng đất nung có vóc dáng to bằng người thật này lại bị làm giả. Du khách cũng có thể mua một người lính bằng đất nung này với giá tiền 200 đôla để đem về nhà trưng bày ở phòng khách cho đẹp mắt.

Vấn đề Hoa Lục sản xuất hàng mô phỏng, hàng giả mạo còn trở nên nghiêm trọng hơn khi Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ “xoay trục” chiến lược quốc phòng hướng về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thì nước Mỹ đã dành sự chú ý nhiều hơn đối với Hoa Lục.  Trong tháng 12/2011 Luật Uỷ Quyền Quốc Phòng đã có hiệu lực để ngăn chặn những nguồn cung cấp linh kiện điện tử, thiết bị phụ tùng giả mạo từ Hoa Lục nhập vào nước Mỹ và các nhà cung cấp không rõ nguồn gốc đều bị đóng cửa. Kết quả điều tra của Quốc Hội Mỹ công khai cho biết 1800 vụ các nhà sản xuất Hoa Lục đã cung cấp những linh kiện điện tử giả mạo cho quân đội Mỹ sử dụng.

Tương tự như Quân Đội Mỹ, vào năm 2012 Quân Đội Gia Nã Đại cũng đã mua và sử dụng một số lượng lớn những thiết bị phụ tùng, linh kiện điện tử giả mạo kém phẩm chất do các nhà sản xuất Hoa Lục cung cấp.  Đó là những khuyết điểm của hệ thống tiếp liệu trong quân đội của Mỹ và Gia Nã Đại, nhưng đã được kịp thời sửa chữa, kiểm soát chặt chẽ hơn; trong khi đó chính phủ Hoa Lục đã cố tình tránh né vấn đề các nhà sản xuất Hoa Lục làm hàng giả mạo, và đã không cấp chiếu khán nhập cảnh cho các nhân viên điều tra được phép vào Hoa Lục tới gặp các nhà sản xuất hàng giả.

Hơn nữa, khi người ta quan sát bộ mặt bên ngoài của thành phố Thượng Hải đã thay đổi nhanh chóng trong thời gian những năm 1987-2013, người ta không tránh được sự ngạc nhiên lớn vì những người cầm quyền Tàu Cộng đã thực hiện cái kiểu cách thời thượng “lắc-lắc-rồi-đem-nướng” của cái triết lý nấu ăn nhanh tạm thời giải quyết cơn đói bụng mà không cần để ý gì nhiều đến phẩm chất ngon miệng hợp khẩu vị. Đó là cái hình ảnh thí dụ ám chỉ những người cầm quyền Tàu Cộng có cái thèm muốn phát triển đô thị hoá nhanh cái dân số quá đông người Hoa Lục hiện nay.

Nếu muốn đô thị hoá hơn một tỉ người Hoa Lục hiện tại, thì Nhà Nước Tàu Cộng phải xây dựng lên hàng ngàn thành phố mới ở trên khắp Hoa Lục. Thế là cái triết lý nấu ăn nhanh “lắc-lắc-rồi-đem-nướng” cũng được áp dụng trong công cuộc phát triển đô thị hoá với những cầu cống đường xá được xây dựng mới và đưa vào sử dụng không bao lâu thì hư hỏng sụp lún; những toà cao ốc chung cư chưa có người ở đã răn nứt xé tường, thang máy và cổng rào được xài chỉ trong mấy ngày trước mà bây giờ đã hư; những chiếc cầu khi có nhiều xe chạy trong giờ cao điểm đã cất tiếng kêu kẻo kẹt đáng sợ, nó chính là chiếc cầu bắt ngang sông Xi River của thành phố Zhuhai ở miền Đông Nam Hoa Lục đã kêu kẻo kẹt như “chiếc cầu tre miền quê Việt Nam”.  Ở Hoa Lục đã như thế, còn ở Việt Nam công việc xây dựng cầu đường, nhà chung cư cao tầng để đô thị hoá nhanh, thì đã bị sụp lún, xé tường, sập cầu chưa?

Đây cũng là một hậu quả trong nhiều hậu quả tai hại khác của cái ham muốn phát triển nhanh bằng mọi giá phải trả cho sự tính toán sai lầm mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đã gây ra; tuy nhiên, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng cũng chẳng khó khăn gì để che giấu và làm biến mất những tính toán sai lầm của mình. Ở Hoa Lục mọi thứ đều giả mạo, mọi thứ đều sáng bóng bên ngoài và rẻ tiền, nhưng bên trong đã hư hỏng, hoặc không thể dùng được lâu. Ở Hoa Lục đã như thế, còn ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Người Hoa Lục đã từng kiêu hãnh tự hào nước Trung Hoa của họ là trung tâm vũ trụ. Bây giờ Hoa Lục dưới sự cai trị chuyên quyền độc tài của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng là một trung tâm của thế giới có mọi thứ đều bắt chước, mô phỏng làm giả mạo hàng rẻ tiền kém phẩm chất. Đích thực Hoa Lục là một siêu cường kinh tế đang hình thành, một Con-Rồng kinh tế Hoa Lục đang vùng vẩy nhưng không bay lên được, bởi vì nó đang ngậm trong miệng chính 9 Cái Đuôi của nó. Sau đây là chín Cái Đuôi của Con Rồng kinh tế Hoa Lục gồm có: (1) Cái Đuôi Tham Nhũng, (2) Cái Đuôi Bất Động Sản, (3) Cái Đuôi Xuất Nhập Cảng, (4) Cái Đuôi Công Nghệ Sản Xuất*, (5) Cái Đuôi Công Nhân Lao Động Nhập Cư Thành Thị, (6) Cái Đuôi Ô Nhiễm Huỷ Hoại Môi Sinh, (7) Cái Đuôi Nợ Công Nợ Xấu, (8) Cái Đuôi Tài Chánh Ngân Hàng, (9) Cái Đuôi Ảo Thuật Thống Kê Kinh Tế. *Đặc biệt nhất là Cái Đuôi Công Nghệ Sản Xuất hàng nhái, hàng dỏm, hàng giả mạo kém phẩm chất, nó đang đuợc nói tới trong bài viết này. Trong cùng thời gian này Đảng và Nhà Nước Việt Cộng cũng đã từng tuyên truyền rầm rộ lên rằng cũng có Con Rồng kinh tế Việt Cộng đang bay lên. Tuy nhiên, Con Rồng kinh tế Việt Cộng cũng có 9 Cái Đuôi giống hệt như Con Rồng kinh tế Hoa Lục, phải không? Bởi vì Đảng và Nhà Nước Việt Cộng đã bắt chước làm theo cái mô hình phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Hoa Lục-Việt Nam, nghĩa là có củng cố áp dụng thêm chủ nghĩa mậu dịch quốc doanh bằng các tập đoàn kinh tế nhà nước quản lý; cho nên Con Rồng kinh tế Việt Cộng cũng đã phải ngậm cứng trong miệng của nó chính 9 Cái Đuôi của nó như vừa liệt kê ra ở phần trên của Tàu Cộng.

Cũng có thêm hai sự kiện đã xảy ra rất giống nhau của hai Con Rồng kinh tế Tàu Cộng-Việt Cộng, đó là vào những năm của thập niên 1990, Tian Sunning một người Hoa tốt nghiệp ĐH Mỹ là sáng lập viên công ty điện thoại viễn thông AsiaInfo ở Hoa Lục. Năm 1996 Tian Sunning rời công ty AsiaInfo để chỉ huy công ty mới là China Netcom xây dựng một mạng lưới cáp quang nối liền 300 thành phố cho Hoa Lục, vào năm 2001 China Netcom là một công ty có nhiều sáng kiến với một văn hoá cởi mở sáng tạo, chỉ có một điều là nó được sở hữu hợp doanh với bốn cơ quan khác nhau của chính phủ Tàu Cộng. Vào năm 2002 khi đại công ty điện thoại viễn thông China Telecom đã bị nhà nước giải tán, tất cả thị trường điện thoại ở 10 tỉnh thành phía bắc Hoa Lục được gom lại cho công ty China Netcom. Sau đó là cuộc xung đột quyền lợi, xung đột văn hoá bắt đầu xảy ra. Tian Sunning đã bị nhiều người trong công ty China Netcom xem như một người Mỹ-bên-ngoài muốn cải tạo một doanh nghiệp của nhà nước theo những phương cách không thể chấp nhận được. Cái kết quả nhanh chóng của cuộc xung đột là Tian Sunning phải từ chức Giám Đốc Điều Hành và mất cả vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty China Netcom. Như vậy ai mới là Xếp-Thực-Sự của công ty China Netcom? Đó chính là Đảng Ủy Viên Tàu Cộng, mà đảng uỷ viên tại công ty phải báo cáo trực tiếp lên bí thư thành uỷ hay bí thư tỉnh uỷ.

Còn ở Việt Nam có Trần Huỳnh Duy Thức sống tại Sài Gòn.  Duy Thức là một kỹ sư, doanh nhân sáng lập công ty dịch vụ điện thoại Internet OCI. Vào năm 1993, Duy Thức mở cửa hàng bán máyvi tính. Cửa hàng của Duy Thức đã tự lắp ráp những máyvi tính có thương hiệu EIS. Duy Thức đã từ chối theo trào lưu bằng một nhãn hiệu nước ngoài giả, cho dù khi đó thị trường Việt Nam rất ưa chuộng hàng ngoại nhập. Nhờ chất lượng sản phẩm tốt, doanh thu của thương hiệu EIS tăng nhanh.  EIS trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường TP Sài Gòn vào năm 1994. Vào năm 2000, công ty TNHH tin học Duy Việt chuyển đổi thành công ty cổ phần EIS. Inc., Hai năm sau, thành lập 3 công ty con gồm có One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam hoạt động ở San Jose, Mỹ; Sài Gòn,Việt Nam;và Singapore.  Vào tháng 2/2003, công ty One Connection Singapore nhanh chóng nổi lên thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường liên mạng toàn cầu.  Tuy nhiên, Duy Thức đã bị an ninh Việt Cộng bắt giam và đưa ra xử vào ngày 20/ 01/ 2010 phạt 16 năm tù giam cho tới ngày nay về tội chống phá nhà nước.

Khi người ta xem xét cẩn thận cái nền kinh tế Hoa Lục lớn thứ nhì trên thế giới có nhiều tham vọng trong tương lai gần sẽ thay thế nền kinh tế Mỹ lớn thứ nhất, người ta đã nhận ra thực chất của nó đúng là một trò ảo thuật lừa gạt thiên hạ. Trong thời gian tiền Yuan Hoa Lục liên tiếp bị phá giá, dòng tiền đầu tư Đô Mỹ và nguồn vốn tư bản trong Hoa Lục tiếp tục chảy ra khỏi Hoa Lục, người ta đã bắt đầu phá vỡ cái huyền thoại của một Đế Quốc Kinh Tế Tàu Cộng chiếm lĩnh nền kinh tế thế giới trong thế kỷ 21.

Trong thời gian Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối Tư Bản và Cộng Sản xảy ra sau Thế Chiến II, Liên Sô là một siêu cường nguyên tử nhưng thoái bộ về xã hội và kinh tế cũng đã có ý định và nhiều nổ lực muốn nhanh chóng hiện đại hoá mọi lãnh vực của Liên Bang Sô Viết. Tuy nhiên, Liên Sô đã không thể trở nên một quốc gia thực sự hiện đại toàn diện, vì Liên Sô đã thực sự không có người đại diện chân chính của Nhân Dân Liên Sô dưới chế độ độc tài toàn trị. Vì vậy Liên Sô đã chỉ có thể củng cố quyền lực độc tài trong nước, và chỉ có thể sản xuất nhiều thêm các loại vũ khí mới để chạy đua vũ trang với Mỹ và khối Tây Âu. Rõ ràng là Liên Sô đã bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau khi chạy đua với Mỹ và khối Tây Âu trong các lãnh vực kinh tế xã hội, dẫn tới kết quả là Liên Sô đã bị phá sản rồi tan rã.
Hiện nay, Hoa Lục dưới sự cai trị độc tài của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng không có người đại diện chân chính cho nhân dân Hoa Lục, vì vậy Hoa Lục đã không thể thực sự được hiện đại hoá toàn diện.  Cũng giống như Liên Sô trong thời gian Chiến Tranh Lạnh chỉ có thể chạy đua vũ trang, Hoa Lục cũng đã đang chạy đua vũ trang với một qui mô rất lớn với nhiều loại sản phẩm quân sự mô phỏng, bản sao y bản chánh.  Kết quả ắt phải có của cuộc chạy đua vũ trang của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng sẽ ra sao là một sự kiện dễ đoán trước.

Vấn đề lớn thực sự của Hoa Lục-Việt Nam không phải là cái hệ thống ngân hàng nhà nước quốc doanh lập lờ mờ ám với một núi nợ khổng lồ cao bằng ngọn núi Thiên Sơn ở Hoa Lục, bởi vì thế giới tư bản phương tây sẵn sàng xoá nợ cho Hoa Lục và Việt Nam; cũng không phải là cái tệ nạn cán bộ đảng viên tham nhũng, bởi vì Đảng Trưởng Xi có thể cứ việc “đả hổ đập ruồi” thẳng tay làm trong sạch hàng ngũ đảng viên cán bộ nhà nước dễ dàng.  Vấn đề lớn thực sự của Hoa Lục là mọi thứ đều giả mạo, đều được mô phỏng bắt chước làm theo như thật. Vấn đề lớn thực sự của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng là cái Văn Hoá Bắt Chước Giả Mạo ở ngay trong Hoa Lục./.

Nguyễn Thành Trí                                          
Sài Gòn, Chủ Nhật 11/10/2015

 *Gần như  90% phần trăm của “Đạo Quân Bằng Đất Nung”, một loại di vật, di tích lịch sử Trung Hoa cũng bị làm giả.