Matt Mahan

ads header

Breaking News

Video: Sôi nổi bầu người kế nhiệm ông chủ tịch từ nhiệm.

Từ trái : Ông Huỳnh Phong và ông Đồng Sĩ Phước đều trong Ban Giám Sát, Phó Chủ tịch Ngoại vụ ông Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch CĐ ông Phạm Hữu Sơn, Tổng Thư Ký bà Cao Thị Tình, cô Đặng Sương Thủ Quỹ, ông Vũ Huynh Trưởng Phó Chủ tịch Nội Vụ, LS Andy Lê Ủy viên Pháp Lý.
(VVV) Cách đây 1 tháng vào hôm Chủ Nhật ngày 23/8/2015 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 136 West  Alma, San Jose đã có một buổi họp do Ông Chủ Tịch cộng đồng NVQGBC Trương Thành Minh triệu tập. Trước sự hiện diện 23 người gồm 6 thành viên BĐD CĐNVQG Bắc Cali và đại diện 10 hội đoàn, ông Chủ tịch Trương Thành Minh đã đột  ngột trao cho quý vị này một phong bì trong đó là lá thư từ nhiệm của ông.

Trong thư từ nhiệm, ông Minh nêu lý do sau 2 năm đắc cử và đảm nhận chức vụ Chủ Tịch CĐNVQG Bắc Cali, ông đã không thực hiện được 3 mục tiêu đề ra là: Ổn định các sinh hoạt cộng đồng, làm nhịp cầu cảm thông giữa các thế hệ và yểm trợ cuộc đấu tranh dân chủ quốc nội. Cũng theo thư này ông cho biết tình trạng nhân sự mà cử tri bầu chọn hiện tại không còn người sinh hoạt nữa. Ông xin lỗi và giao Ban Đại Diện Cộng Đồng lại cho Ban Giám Sát điều hành và giải quyết mọi việc. Ngay sau đó, ông Phạm Hữu Sơn, trong Ban Giám Sát được phiên họp đề cử giữ chức vụ Xử Lý Thường Vụ Chủ Tịch BĐD Cộng Đồng NVQGBC cho đến hết nhiệm kỳ.

Lúc 2g chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015, một buổi họp bất thường của cộng đồng NVQG Bắc Cali đã diễn ra tại địa điểm nói trên.

Khoảng 50 người tham dự trong đó có 20 tổ chức hội đoàn gồm chủ tịch, hội trưởng và các thành viên cùng các nhân sĩ cộng đồng và giới truyền thông.

Buổi họp được khai mạc lúc 2g30, BTC cho biết trục trặc phần âm thanh nhạc chào cờ nên đề nghị mọi người hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và tiếp đó là phút mặc niệm.

Bà Cao Thị Tình, Tổng thư ký  giới thiệu thành phần quan khách tham dự gồm có:
- Luật sư Nguyễn Tâm, Nghị viên KV7 San Jose
- Cụ Phạm văn Tường, Hội nhân Sĩ Diên Hồng Thời Đại và các thành viên
- Cụ Trường Giang, Trưởng ban tồ chức bầu cử
- Ông Mai Khuyên, Chủ Tịch Khu Hội Cựu TNCT Bắc Cali
- Ông Nguyễn Tái Đàm, cựu Chủ tịch CĐVN Bắc Cali
- Ông Phạm Hữu Sơn và ông Huỳnh Phong, Ban Giám sát CĐNVQG Bắc Cali
- TS Đỗ Hùng, cựu Chủ tịch CĐVN Bắc Cali, Chủ Tịch Little Saigon Foundation
- Ông Huỳnh Khuê, cựu phó Chủ tịch Cộng đồng
- Ông Triệu Hà, Hội Trưởng Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân và Hội phó ông Nguyễn Công Khanh.
- Ông Nguyễn Đình Lê, UB Chống Cờ Máu Bán Nước, cũng là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Bắc Cali.
- Ông Vũ Huynh Trưởng, Thư ký UB Chống Cờ Máu Bán Nước
- Ông Trần Song Nguyên, Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân Bắc Cali.
- Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Hội trưởng Hội Phụ Nữ VNHN và 2 phó Hội là bà Sơn Loan và bà Đặng Sương.
- Ông Nguyễn Hương, Hội Trưởng Hội Ái Hữu trường Võ Bị Đà Lạt.
- Ông Vũ Văn Hợi, Hội trưởng Hội Yểm Trợ TPB VNCH
- Ông Đức Nguyên, Nhóm Yểm Trợ Quốc Nội.
- Ông Nguyễn Cơ, Hội quân Cảnh Bắc Cali
- Ông Thomas Nguyễn, LĐCT
- Ông Nguyễn Long, Hội UVAN
- Ông Hoàng Long và bà Hoàng Lan, Vietlist online
- Ông Phan Ngọc đại diện Hội Ái Hữu CSQG Bắc Cali
- Bà Phạm Thiên Thanh, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Âu Cơ, cũng là TT Phó TT Việt Ngữ Văn Lang
- KS Nguyễn Tấn Thọ.
- Cô Phạm Mỹ Linh Giám Đốc Trung Tâm Á Mỹ
- Anh Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên kế hoạch CĐNVQG Bắc Cali
- Anh Trí Nguyễn thuộc Cây Đa Foundation
- Anh Quyền Mai, đại diện TTSHCĐ
- LS Andy Lê, Ủy viên Pháp Lý CĐNVQG Bắc Cali
- Duợc sĩ Lưu Phương, Liên Đoàn Cử Tri
- Cô Ngọc Dung, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hoà
- Trần Vũ, Hội Người Việt Cao Niên. Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn
- Cô  Minh Ngọc, Khối 8406
- Ông Hoàng Thưởng, Hội Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức
- V.v.....

Truyền Thông gồm có:
- Báo Mõ San Francisco
- Báo Việt Vùng Vịnh
- Báo Việt Press
- VN Nhật Báo
- KBC3198
- Ông Phạm Bằng Tường

Sau khi giới thiệu quan khách tham dự, bà Tình đã tóm lược về chuyện ông CT Minh từ chức tại phòng họp này cách đây 1 tháng, như đã nói trên. Tiếp đó, ông Phạm Hữu Sơn nói về mục đích buổi họp này là để hợp thức hóa vai trò xử lý thường vụ Chủ Tịch cộng đồng của ông Phạm hữu Sơn và  kiện toàn nhân sự cho tổ chức Ban Đại Diện CĐNVQG Bắc Cali. Nhưng sau đó ông Sơn cho là không đủ túc số của người tham dự, ông đã đề nghị một phiên họp khác lúc 1g trưa thứ Bảy, ngày 3 tháng 10/2015 tại trụ sở Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali để có thời gian chuẩn bị, cũng như để có thêm nhiều hội đoàn, nhiều người đến hơn, nhưng đa số thành viên tham dự phiên họp nhận định là với số hội đoàn tham dự như vậy là đã đủ thẩm quyền  để xúc tiến việc hợp thức hóa vai trò xử lý thường vụ Chủ tịch cộng đồng và kiện toàn nhân sự cho Ban Chấp Hành cộng đồng ngay hôm nay.

Sau đó ở phần thảo luận, buổi họp sôi nổi, gay cấn ngay từ lúc đầu bởi có nhiều người hăng hái tranh nhau phát biểu ý kiến. Nói chung các ý kiến đều có thiện chí nêu ra khuyết điểm trong quá khứ để cải thiện  hiện trạng cộng đồng nhưng cũng có những ý kiến có lúc lạc đề, có người nói chen ngang, có người nói chiếm nhiều thời gian, có người phát biểu không rõ ràng, có người mãi nói chuyện riêng nên phát biểu lập lại. Tuy nhiên tất cả mọi người đều một lòng mong muốn có được một Ban Đại Diện xứng đáng để tiếp tục điều hành những sinh hoạt cần thiết cho cộng đồng. Mặc dầu bà Tổng Thư Ký Cao thị Tình đã nêu ra rất nhiều công tác đấu tranh, xây dựng cộng đồng dưới sự lãnh đạo của ông chủ tịch từ nhiệm Trương Thành Minh, trong 2 năm qua, nhưng nhiều người tỏ ra thất vọng về cách ông Minh từ chức đột ngột và bỏ ngang cộng đồng ra đi như một người đào nhiệm. Nhiều ý kiến khác cũng đã chỉ trích ông Nguyễn Ngọc Tiên đã làm việc không tốt, đã vi phạm nội quy của cộng đồng khi không chịu tổ chức bầu cử khi đã hết nhiệm kỳ đã là nguyên nhân xảy ra tình trạng hiện nay Bắc Cali có hai Ban Đại Diện cộng đồng.

Cuối cùng đa số người tham dự đã biểu quyết bằng cách giơ tay đồng ý người giữ chức Xử Lý Thường Vụ Chủ Tịch BĐD CĐNVQG Bắc Cali là ông Phạm Hữu Sơn.

Do 2 ông phó chủ tịch ngoại vụ và nội vụ BĐD CDDNVQG Bắc Cali, là ông Lê Lộc và Hồ Vũ đã từ lâu không còn sinh hoạt, nên tiếp sau đó mọi người đã bầu ra được 3 người mới vào các chức vụ xử lý thường vụ như sau: Phó CT Ngoại Vụ là ông: Nguyễn Công Khanh. Phó Chủ tịch Nội vụ ông Vũ Huynh Trưởng. Ban Giám Sát là ông Đồng Sĩ Phước.

Sau khi ngỏ lời cám ơn mọi người tham dự, ông Chủ tịch Phạm Hữu Sơn mời mọi người tham dự phiên họp đầu tiên của Tân BĐD Cộng Đồng vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015 từ 1g trưa đến 4g chiều tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California. Buồi họp kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Mỹ Lợi (Chủ nhiệm VVV tường thuật từ San Jose)


Toàn bộ video buổi thảo luận buổi họp cộng đồng
bầu người kế nhiệm ông chủ tịch từ nhiệm.