Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thông Cáo: Biểu Tình 25/9 Chống Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ


Thông Cáo
về Cuộc Biểu Tình Chống Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ

Kính thưa:
-          Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo.
-          Quý vị Chủ Tịch các Cộng Đồng, Tổ Chức, Hội đoàn.
-          Quý Báo Giới, Truyền Thông Người Việt tại Hải Ngoại.
-          Quý Đồng Hương khắp nơi,

Kính thưa Quý Vị,

Tập Cận Bình, lãnh tụ Trung Cộng và phái đoàn sẽ thăm Hoa Kỳ ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Francis rời Hoa Thịnh Đốn.  Các cộng đồng Phi Luật Tân, Tây Tạng... cùng các tổ chức đấu tranh cho Nhân Quyền và Dân Chủ ở Trung Hoa Lục Địa sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong ngày thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2015 khi Tập Cận Bình đến gặp Tổng Thống Obama tại tòa Bạch Ốc.

Trước tin này, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại không thể ngồi yên khi một nhân vật cầm đầu một nước lớn đang cố chiếm lấy lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam đến Hoa Kỳ, nên sẽ tham gia cuộc biểu tình.
Và chúng ta cũng không thể chấp nhận chế độ độc tài toàn trị tại quốc nội, chà đạp nhân quyền, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, vơ vét tài sản quốc gia, đồng thời làm tay sai dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng, còn tồn tại.

Cuộc biểu tình sẽ diễn ra

Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2015
Tại Công Viên Lafayette trước tòa Bạch Ốc, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Mọi chi tiết liên quan đến cuộc biểu tình sẽ được loan báo trong một thời gian ngắn tiếp theo sau.  Để cuộc biểu tình được thành công, chúng tôi kêu gọi tất cả Quý vị từ khắp nơi hưởng ứng, tham dự và vận động người về tham gia đông đảo, yểm trợ tinh thần lẫn vật chất và tiếp tay phổ biến rộng rãi sinh hoạt này.

Trân trọng,
Chủ Tịch Cộng Đồng                                                              Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp
Đoàn Hữu Định                                                                      Nguyễn Văn Tánh
ĐT: 703-475-6186                                                                  ĐT: 347-481-8283
CongdongthudoHTD@gmail.com                                   Tanhnguyen1947@yahoo.com