Matt Mahan

ads header

Breaking News

CSVN trí trá với hình thảm đỏ đón Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ

Hình trên cùng và hình giữa: Không thấy thảm đỏ
Hình dưới: Có thảm đỏ
Không có một giới chức cao cấp chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp, ngoài Quyền trợ lý ngoại trưởng - Scot Marciel, Cục trưởng Cục lễ tân - Peter Selfridge và đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chỉ có một mảnh thảm đỏ ngắn ngủn dưới chân cầu thang xuống máy bay, nhưng Việt cộng vẫn tật gian xảo lừa mị người dân trong nước, chúng đã trí trá với tấm thảm đỏ xem tưởng như là Nguyễn Phú Trọng được Mỹ long trọng tiếp đón.

Xin mời xem hình trên chú ý vòng khoanh tròn để so sánh sự thật về cách dùng hình ảnh trí trá của thông Tấn Xã Việt Nam và xem video dưới đây quay cảnh Nguyễn Phú Trọng bước xuống phi cơ lúc 8h sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ Washington tại căn cứ Không Quân Andrews (Andrews AFB), Maryland.

TBT Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ nhưng TT Obama không ra tiếp đónTổng Thống Mỹ ra tận cầu thang phi cơ chào đón TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu