Matt Mahan

ads header

Breaking News

25/6/2015: Ô. Nguyễn Mạnh trở thành Tân Nghị viên KV4 SJ

Đông đảo đồng hương vỗ tay mừng cho ƯCV Nguyễn Mạnh có số phiếu bầu vượt  xa đối thủ, trong buổi theo dõi kiểm phiếu tại Phở Gà An Nam trên đưòng Story Road, San Jose lúc 8 giờ tối ngày 23/6/2015
(VVV) Chiến thắng của ƯCV Nguyễn Mạnh đã khẳng định sự tin tưởng của cử tri khu vực 4 đối với ông và với số phiếu bỏ xa đối thủ sẽ làm quan ngại cho ƯCV nào ra tranh cử với ông vào năm 2016.

Kiểm phiếu bầu Nghị viên của cử tri khu vực 4 San Jose:

Ngày: 23/6/2015, 80% số phiếu kiểm ~ 9,392 phiếu
ƯCV Nguyễn Mạnh dẫn trước ƯCV Tim Orozco là 1274 phiếu.
TIM OROZCO              4,059     43.22%
MANH NGUYEN         5,333     56.78%

Ngày: 24/6/2015, 95 % số phiếu kiểm ~ 10,830 phiếu
ƯCV Nguyễn Mạnh dẫn trước ƯCV Tim Orozco là 1,344 phiếu.
TIM OROZCO              4,743     43.80%    
MANH NGUYEN         6,087     56.20%

Ngày: 25/6/2015, 98% phiếu kiểm ~ 10,904 phiếu
ƯCV Nguyễn Mạnh dẫn trước ƯCV Tim Orozco là 1,318 phiếu.
TIM OROZCO              4,793     43.96%     (thêm 50 phiếu)
MANH NGUYEN         6,111     56.04%    (thêm 24 phiếu)

Kết quả kiểmphiếu ngày 25/6/2015 lúc 3:18:03 PM PDT