Matt Mahan

ads header

Breaking News

ƯCV Nguyễn Mạnh tổ chức Picnic gặp gỡ cử tri


Xin thân mời quý vị  đồng hương, quý tổ chức hội đoàn cùng báo chí truyền thông người Việt. Tham dự chương trình picnic gặp gỡ cử tri.

   - Vào lúc 11 giờ sáng thứ bẩy 9 tháng 05, 2015 
   - Tại  Alum Rock Park / The Log Cabin Picnic Area

Ẩm thực barbecue  cung ứng bởi Ban Vận Động Tranh Cử.

 Để biết thêm chi tiết xin gọi  408-708-8000 hoặc vào trang mạng  www.manhnguyenforcouncil.com/bbq.

Nguyễn Mạnh
Ứng cử Nghị viên Đơn vị 4 San Jose