ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5


Xin thân mời quý vị  đồng hương, quý tổ chức hội đoàn cùng báo chí truyền thông người Việt. Tham dự chương trình picnic gặp gỡ cử tri.

   - Vào lúc 11 giờ sáng thứ bẩy 9 tháng 05, 2015 
   - Tại  Alum Rock Park / The Log Cabin Picnic Area

Ẩm thực barbecue  cung ứng bởi Ban Vận Động Tranh Cử.

 Để biết thêm chi tiết xin gọi  408-708-8000 hoặc vào trang mạng  www.manhnguyenforcouncil.com/bbq.

Nguyễn Mạnh
Ứng cử Nghị viên Đơn vị 4 San Jose

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top