Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư mời tham dự buổi gây quỹ ủng hộ ƯCV Nguyễn Mạnh

Ông NGUYỄN MẠNH, Ứng Cử Nghị Viên Đơn Vị 4 San Jose.
San Jose, ngày 16 tháng 5 năm 2015

THƯ MỜI 
Tham dự buổi cơm trưa gây quỹ ủng hộ: 
Ông NGUYỄN MẠNH
Ứng Cử Nghị Viên Đơn Vị 4 San Jose.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: Quý đồng hương

Vui lòng bỏ chút thì giờ đến tham dự buổi cơm trưa gây quỹ ủng hộ ƯCV Nguyễn Mạnh vào chức vụ nghị viên đơn vị 4 San Jose sẽ được tổ chức tại:

Hội An Bistro Restaurant.
374 E. Santa Clara St, San Jose
Từ: 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều
Ngày Chủ Nhật 24 tháng 5 năm 2015.

Như quý vị đã biết, với sự tín nhiệm và dồn phiếu của cử tri đơn vị 4, ƯCV Nguyễn Mạnh đã vượt qua 6 ƯCV để vào vòng chung kết ngày 23-6 tới đây với UCV Tim Orozco.

Đây sẽ là một cơ hội hy hữu để cộng đồng người Việt chúng ta có thêm một nghị viên nữa trong Hội Đồng Thành Phố sau Nghị viên Nguyễn Tâm, để gia tăng sức mạnh chính trị và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng chúng ta trong thành phố này.

Sự hiện diện và tích cự hỗ trợ của quý vị sẽ là một động viên tinh thần lớn lao và giúp ƯCV Nguyễn Mạnh có thêm phương tiện để đem lại chiến thắng cho cộng đồng chúng ta vào ngày bầu cử 23 tháng 6 sắp đến.

Trân Trọng Kính Mời,

NHÓM THÂN HỮU NGUYỄN MẠNH:
• Nghị viên Nguyễn Tâm 
• Nv Vũ Văn Lộc
• Ls Đỗ Quý Dân 
• Ls Jenny Đỗ
• Gs Phạm Thư Đăng 
• Ô. Nguyễn Long
• Bà Kim Trang 
• Bà Trần Ánh Tuyết
• Ô. Quốc Vinh 
• Ô. Bryan Đỗ
• NB Huỳnh Lương Thiện 
• Mỹ Lợi - VVV 

Xin quý vị ủng hộ từ $30 đến (tối đa) $500 USD .

Chi phiếu ủng hộ xin ghi: Manh Nguyen for City Council
Quý vị cũng có thể đóng góp qua trang mạng: www.ManhNguyenforcouncil.com

Liên lạc : NV Nguyễn Tâm: LsNguyenTam@gmail.com (408) 876-8766
NB Huỳnh Lương Thiện: HuynhLuongThien@gmail.com (415) 720-5247