Matt Mahan

ads header

Breaking News

Rủ nhau đi bầu & Hướng dẫn bỏ phiếu bằng thư và bầu sớm


“RỦ NHAU ĐI BẦU”

Cuộc bầu cử chung kết chức vụ Nghị viên đơn vị số 4 thành phố San Jose sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba 23 tháng 06 và phiếu bầu khiếm diện sẽ được gởi ra cho cử tri từ ngày 25 tháng 05.

Cử tri đã ghi danh có thể yêu cầu bỏ phiếu bằng thư trước ngày 16 tháng 06 với cơ quan bầu cử Quận hạt qua số điện thoại (408) 299-8683 hoặc đường giây tiếng Việt (408) 282-3097 hoặc (408) 282-3082

Những ai có quốc tịch xin vào trang mạng sccvote.org để ghi danh bầu cử một cách dễ dàng và mau chóng. Hạn chót để ghi danh bầu cử là vào ngày 8 tháng 06.

Tổng số hiện có khoảng 8,000 người Việt ghi danh bầu cử trong đơn vị 4 và đây sẽ là cơ hội lịch sử để có thêm 01 Nghị viên người Việt thứ hai trong Hội Đồng Thành Phố San Jose sẽ rất là cao. Cử tri người Mỹ gốc Việt xin nhớ rủ nhau bỏ phiếu thật đông trong cuộc bầu cử đặc biệt này.

Một cây làm chẳng nên non, 03 cây chụm lại nên hòn núi cao - tất cả xin hãy cùng nhau xây dựng sức mạnh chính trị, sức mạnh lá phiếu nhằm bảo vệ quyền lợi cho người Việt và dân Việt trong cuộc bầu cử chung kết 23 tháng 06 tới.

Lưu ý: Cử tri nào cần phương tiện chuyên chở đi bỏ phiếu hoặc ghi danh bầu cử xin gọi cho Ban vận động tranh cử của ứng viên Nguyễn Mạnh ở số 408-708-8000 / 408-708-8000, chúng tôi sẽ cố gắng cung ứng phương tiện chuyên chở miễn phí để quý vị tham gia bỏ phiếu dễ dàng.

(Paid For By Manh Nguyen For San Jose Council D4 2015 – FPPC 1374285)


Bỏ phiếu bằng thư và bầu sớm

Liên quan đến cuộc bầu cử chung kết chức Nghị viên đơn vị số 4 San Jose , văn phòng bầu cử quận Santa Clara theo dự trù sẽ gởi phiếu bầu khiếm diện, bằng thơ cho cử tri đơn vị số 4 từ ngày 25 tháng 05.

Cử tri đơn vị 4 có thể bỏ phiếu bầu bằng thơ liền sau khi nhận được phiếu bầu khiếm diện và sẽ phải chọn 1 trong 2 ứng viên vào chức vụ Nghị viên Hội Đồng Thành Phố San Jose bằng cách dùng viết mầu đen hoặc xanh nối liền 02 gạch của mũi tên cho ứng viên muốn bầu – mỗi cử tri bầu khiếm diện tức Absentee Ballot cũng được nhắc nhở ký tên và đề ngày cùng địa chỉ trên bao thơ nơi có đánh chữ x mầu đỏ và trong lần này cử tri chỉ cần phải dán 1 con tem 49 xu để gởi phiếu bầu, hoặc mang phiếu bầu khiếm diện không cần dán tem đến văn phòng bầu cử quận Santa Clara ở số 1555 Berger Drive San Jose 95112 nơi có thùng phiếu mầu trắng ở ngay lề đường hoặc tại 2 thư viện Alviso, Berryessa và Trung tâm cộng đồng Berryessa.

Những cử tri nào muốn bầu sớm đều có thể đến cơ quan bầu cử quận Santa Clara ở số 1555 Berger Drive – building số 2, San Jose 95112 để yêu cầu bỏ phiếu sớm, bắt đầu từ ngày 25 tháng 05 – giờ bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều trong 2 ngày thứ Bẩy 13 và 20 tháng 06 – riêng trong ngày bầu cử thứ Ba 23 tháng 06 giờ bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Những ai đã có quốc tịch nhưng chưa ghi danh bầu cử có thể đến thẳng văn phòng bầu cử ghi danh và bỏ phiếu bầu cùng lúc cho cuộc bầu cử đặc biệt 23 tháng 06 bầu Nghị viên đơn vị số 4 trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 8 tháng 06 - giờ ghi danh và bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Những ai đã có ghi danh nhưng không nhận được phiếu bầu vẫn có thể đến các phòng phiếu gần nhà hoặc đến cơ quan bầu cử ở số 1555 Berger Drive San Jose 95112, building số 2, để yêu cầu được bầu bằng phiếu tạm thời tức “provisional Ballot.”

Để biết thêm chi tiết xin gọi cho văn phòng bầu cử ở số (408) 299-8683 hay số miễn phí 1-866-430-8683 – riêng cử tri nói tiếng Việt có thể gọi số 408-282-3082 hoặc 408-282-3097, cử tri cũng có thể vào trang mạng sccvote.org để tìm biết ngày giờ và địa điểm phòng phiếu.

Lưu ý: Cử tri nào cần phương tiện chuyên chở đi bỏ phiếu hoặc ghi danh bầu cử xin gọi cho Ban vận động tranh cử của ứng viên Nguyễn Mạnh ở số 408-708-8000 / 408-708-8000, chúng tôi sẽ cố gắng cung ứng phương tiện chuyên chở miễn phí để quý vị tham gia bỏ phiếu dễ dàng.

(Paid for by Manh Nguyen for San Jose Council D4 2015 – FPPC 1374285)