ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Diễn Hành Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 / Sai Gòn

Đại Kỳ VNCH trên đường Sai gònLôi Hổ Hùynh Ngọc Thương

Donator Phi Đòan 219 KL/VNCH


 Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn

Đòan Diễn Hành Liên Khóa Sĩ Quan Trừ Bị gồm Calvary Horses, Đại Kỳ Việt Mỹ, Quân Xa, Tóan Quân Kỳ QLVNCH, Trực Thăng UH1, M151A2, M35A2

nguồn: http://sinhhoatnkt.blogspot.com/2015/02/dien-hanh-tet-nguyen-at-mui-2015-sai-gon.html

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top