Matt Mahan

ads header

Breaking News

Phỏng vấn Stephen Young về đảng cộng sản VN & TQ

TT Ngô Đình Điệm đang ngả nón chào tại Sài Gòn
Kính gởi quý Đồng Hương,

Ngày 23-10-1954, Tổng thống Hoa Kỳ Dwight D. Eisenhower đã gởi một lá thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm về quyết định trợ giúp chính phủ VNCH trở thành một chính phủ mạnh để đương đầu với làn sóng xâm lăng của cộng sản.

Lá thư được soạn thảo bởi một viên chức ngoại giao cao cấp, ông Kenneth Young, thân phụ của ông Stephen Young. Giáo sư Stephen Young đã tốt nghiệp Harvard Law School, hiện là Khoa trưởng Luật khoa Đại học Hamline, Minnesota.

Đúng sáu mươi năm sau, ngày 31-10-2014, một cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại The South Asia Institute, Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Diễn giả chính là Giáo sư Stephen Young, đề cập đến những vấn đề về chiến tranh Việt Nam. Nhân dịp này ông chính thức công bố lá thư của Tổng thống Eisenhower gởi cho Tổng thống Diệm (đính kèm).

Bên lề cuộc hội thảo, ông đã dành cho Vietnam Film Club một cuộc phỏng vấn liên quan đến thời cuộc Việt Nam với những phân tích cụ thể về đảng Cộng sản Việt Nam, về quan hệ Việt-Trung, và về bối cảnh thời sự hiện nay của Việt Nam.

Kính mời qúy Đồng Hương theo dõi Video cuộc phỏng vấn theo Link dưới đây:


Trân trọng

TM. Vietnam Film Club
Chu Lynh, Editor
www.vietnamfilmclub.org
vietnamfilmclub@aol.com


On 23 October 1954, President Dwight D. Eisenhower sent a letter to Prime Minister (later President) Ngo Dinh Diem, informing him that the United States had decided to support his nationalist government so that it could grow into a strong one capable of withstanding the aggression from the North.

The drafter of this historic document was a high-placed diplomat at the time, Ambassador Kenneth Young, a specialist on Asia.  Ambassador Young's son, Stephen Young, went on to graduate from the Harvard Law School, had a long career of involvement with Vietnam, and eventually became Dean of the Law School at Hamline University in Minnesota.

Exactly sixty years later, on 31 October 2014, a seminar was organized by the South Asia Institute at Harvard on the lessons of Vietnam.  Keynoting the event was Professor Stephen Young who went over the many complexities of that conflict.  On this occasion he made public the letter from President Eisenhower to President Diem (attached).

Following is the link to that video:

https://www.youtube.com/watch?v=BxSkYtFTxyU