Matt Mahan

ads header

Breaking News

ƯCV KV4 LS Diệp Thế Lân: Cùng Nhau Thực Hiện


Cùng Nhau Thực Hiện

Kính chào quý đồng hương và quý cử tri khu vực 4:

Tôi, LS Diệp Thế Lân, đang tranh cử Nghị Viên San Jose Khu Vực 4. Tôi muốn cùng chia sẽ với quý đồng bào về các vấn đề của chúng ta sau đây mà tôi cần quý vị giúp đỡ để chúng ta dể dàng thành đạt:

1. Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Một mong ước mà chúng ta hằng ấp ủ, đó là có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt tại San Jose, và tôi cũng nhận thấy rằng tình trạng ngân sách của thành phố hiện nay đang ở trong tình trạng eo hẹp khó khăn. Tuy nhiên, tôi sẽ quyết tâm sát cánh với quý đồng bào cùng nhau vận động xây dựng nên một trung tâm cộng đồng người Việt. Một nơi có thể dùng để hội họp, chia sẽ, bàn thảo, thông tin về các vấn đề an sinh xã hội và chính trị cũng như để bảo tồn và phát huy nền văn hóa đặc thù của dân tộc Việt. Một nơi mà có thể, về sau nhìn lại, tất cả chúng ta sẽ rất tự hào.

2. Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Một quan tâm về lý tưởng mà người Việt chúng ta cùng với đồng minh đã hy sinh bảo vệ. Một lý tưởng mà hàng triệu đồng bào đã bỏ quê hương đi tị nạn khắp trên thế giới, đó là chính nghĩa tự do dân chủ. Để tưởng nhớ, để nhắc nhở chúng ta và con cháu chúng ta về lý tưởng đó và về nguồn gốc của người Việt tị nạn, tôi sẽ quyết tâm sát cánh với qúy đồng bào cùng nhau vận động thiết lập một tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại San Jose để tưởng nhớ đến công ơn các bậc quân dân cán chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng chính nghĩa quốc gia và đồng minh Hoa Kỳ đã cùng chiến đấu cho miền Nam Việt Nam tự do. Một nơi mà chúng ta sẽ tưởng niệm về sự dũng cảm và lòng sắt son của các anh hùng Việt-Mỹ.

3. Vườn Lịch Sử Văn Hóa Lạc Việt Một lịch sử của giống dân sau hai ngàn năm lưu lạc đã không quên cội nguồn. Tôi tốt nghiệp cử nhân chuyên khoa lịch sử cho nên biết rằng nguồn gốc của dân Do Thái không bị hủy diệt khi lịch sử và văn hóa của họ cứ tiếp tục lưu truyền nối tiếp cho các thế hệ sau. Vì thế tôi sẽ quyết tâm sát cánh với qúy đồng bào cùng nhau vận động thiết lập một Vườn Lịch Sử Văn Hóa Lạc Việt tại San Jose để truyền bá lịch sử , để bảo tồn và phát huy nền văn hóa di sản của tộc Lạc Việt. Một nơi mà chúng ta và con cháu chúng ta sẽ luôn tự hào về lịch sử oai hùng Âu Long và văn hóa Trống Đồng Ngọc Lũ của dân tộc Bách Việt .

4. An Cư Lạc Nghiệp Một công việc quan trọng chính của thành phố là nhắm vào cân bằng ngân sách trong tình trạng hiện nay thu nhập khó khăn, để có thể chi tiêu sáng suốt hơn vào các dịch vụ bảo vệ An Ninh, ngăn ngừa tội phạm, tăng gia số gia cư giá phải chăng, tăng giờ thư viện và các chương trình giáo dục sau giờ học, tạo dựng phương tiện và cơ hội phát triển cho tất cả thương gia để gia tăng công ăn việc làm, gõ hầu tăng mức thu nhập tài chính cho mọi người. Tôi sẽ quyết tâm vận động và ủng hộ các chương trình chi tiêu sáng suốt để dân chúng có được một cuộc sống an cư lạc nghiệp hơn.

Tôi mong muốn được trong cương vị nghị viên khu vực 4, cùng với thành phố và cộng đồng người Việt đồng hành để thực hiện các điều này, đồng thời cùng với Hội Đồng Thành Phố đề ra các phương án và áp dụng các chính sách hữu hiệu của một chính quyền trách nhiệm ngõ hầu cung ứng cho người dân có được một cuộc sống an cư lạc nghiệp để góp phần phát triển nền kinh tế thành phố và làm tươi sáng xã hội địa phương.

Chân thành cám ơn quý đồng hương.
LS Diệp Thế Lân, ƯCV Nghị Viên SJ, Khu Vực 4.

Paid for by Lan Diep for San José – City Council District Four 2015
P.O. Box 611333 | San Jose, CA 95161 ▪ FPPC # 1374010Lan Diep for San Jose City Coucil District 4
Cung Nhau Thuc Hien 2'17''