Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thiệp Mời: Lễ tuyên thệ nghị viên LS Nguyễn Tâm ngày 6/1/2015

Kính mời quý đồng hương tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức Nghị viên KV7 San Jose của LS Nguyễn Tâm  vào lúc 1 giờ trưa thứ Ba ngày 6 tháng 1 năm 2015 tại Tòa Thị Chính San Jose số 200 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95113.  Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ có mặt trong buổi lễ để cử hành nghi thức tuyên thệ.