Matt Mahan

ads header

Breaking News

Lý Tống: Thông báo phiên tòa 9g sáng thứ hai 22/12/2014

  

Lý Tống: Thông báo phiên tòa Ngày thứ hai 22/12/2014

Theo luật sư daniel portman, ngày thứ hai 22/12/2014, lúc: 9:00 sáng, tại phòng (???, tôi quên) sẽ có một phiên tòa ngắn để chánh án quyết định về yêu cầu:
Xin giảm các tội đại hình/ felony xuống tiểu hình/ misdemeanor và giảm bỏ thời gian probation 1 năm còn lại.

Vậy xin mời quý thân hữu có thời gian biểu thuận tiện đến tham dự phiên tòa lúc 9:00 am tại địa điểm:

Hall of justice: 190-200 w. Hedding Street, San Jose, ca 95110.

Trân trọng cám ơn sự nhiệt tình và  kiên trì ủng hộ, yểm trợ của đồng bào, chiến hữu, thân hữu… trong mọi hoạt động của lý tống từ trước đến nay và sau này.

San Diego, ngày 4/12/2014

Lý Tống

Địa chỉ liên lạc:
Lý tống 2932 chamoune ave. San diego, ca 92105
Cell phone: 408-644.0467