Matt Mahan

ads header

Breaking News

Họp báo & Hội thảo v/v vận động và hỗ trợ Thương Phế Binh VNCHTHÔNG BÁO
CUỘC HỌP BÁO VÀ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG VÀ BẢO TRỢ CÁC SĨ QUAN THƯƠNG PHẾ BINH VNCH CÒN Ở LẠI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ.


Trân trọng kính mời quý vị Trưởng Thượng, quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Quý Đoàn Thể và Hội Đoàn, Quý Đồng Hương, Quý Cơ Quan Truyền Thông, Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí.

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Cựu Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Andrew Đỗ và Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc Trung Tâm Truyền Hình SBTN, và Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Qủa Phụ VNCH cùng tổ chức một cuộc họp báo và hội thảo để công bố những nỗ lực đã và đang vận động với Quốc Hội Hoa Kỳ trong dự án Bảo Trợ các Sĩ Quan Thương Phế Binh VNCH còn ở lại Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ.

Vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 14 Tháng 12, Tại Hội trường:

Việt Báo
14841 Moran Street
Westminster, CA 92683

Có Thức ăn nhẹ và giải khát.

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị tham dự đông đảo, sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc điện Thoại: (916) 651-4034

Trân Trọng Cảm tạ,

TM. Ban Tổ Chức
Janet Nguyễn
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Địa Hạt 34