Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nghị Quyết SCR 7 Của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Vinh Danh Ngày Áo Dài - Ngày 15, Tháng Năm

 


Nghị Quyết SCR 7 Của Thượng Nghị Sĩ

Janet Nguyễn Vinh Danh 

Ngày Áo Dài - Ngày 15, Tháng Năm

(Sacramento, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tiếp tục truyền thống vinh dạnh Ngày Áo Dài tại Thượng Viện Tiểu Bang California và chính thức công nhận Ngày 15, Tháng Năm là Ngày Áo Dài. Áo Dài là trang phục truyền thống mà phái nam và phái nữ người Việt thường mặc trong các dịp đặc biệt. Sự vinh danh này là do Nghị Quyết Thượng Viện SCR 7 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình, và được sự chuẩn thuận của Thượng Viện Tiểu Bang.


Áo Dài có một lịch sử lâu dài trong nền văn hóa Việt Nam, từ thế kỷ thứ 18. Áo Dài xuất hiện lần đầu vào năm 1744, khi Chúa Nguyễn Phúc Khoát ở Huế yêu cầu phái nam và phái nữ trong cung điện của ông phải mặc quần và áo có nút từ trên xuống ở phía trước. Vào thập niên 1930, áo dài hiện đại bắt đầu xuất hiện khi họa sĩ người Pháp bắt đầu phối hợp trang phục truyền thống này với thời trang Châu Âu. Ngày nay, áo dài được xem như là trang phục và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam khắp nơi trên thế giới.


“Mỗi năm tôi đệ trình nghị quyết vinh danh áo dài để gìn giữ một văn hóa, một trang phục của người Việt Nam” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu, “Dù ở nơi nào trên thế giới chúng ta thấy áo dài là chúng ta nghĩ ngay đến người Việt Nam. Sau khi Sàigon sụp đổ người Việt Nam khắp hải ngoại đã đem chiếc áo dài tung bay khắp nơi trên thế giới và giờ đây hầu như thế giới đã biết đến trang phục áo dài của người Việt Nam. Vì vậy, hàng năm tôi muốn vinh danh áo dài qua nghị quyết vì đây là phương thức để áo dài Việt Nam của chúng ta sẽ được ghi chép vào trang sử của tiểu bang và mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tay trong công việc giữ gìn nền văn hóa của người Việt Nam chúng ta.”


Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là tác giả của các nghị quyết SR 73 năm 2016 và SR 10 năm 2017, và SR 71 năm 2018 vinh danh Ngày 15, Tháng Năm là Ngày Áo Dài khắp Tiểu Bang California.

 

Xin bấm vào đây để xem video đệ trình SCR 7 tại Thượng Viện.

 


###


Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đắc cử trở lại đại diện cho Địa Hạt Thượng Viện 36, bao gồm Huntington Beach, Garden Grove, Newport Beach, Westminster, San Clemente, Fountain Valley, Buena Park, Dana Point, Seal Beach, Laguna Beach, Stanton, La Palma, Rossmoor, Los Alamitos, Midway City, Cerritos, Artesia và Hawaiian Gardens. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây đã từng là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Giám Sát Viên Quận Cam, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 34, Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 72.