Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose: Phiên họp khoáng đại cộng đồng bầu Trưởng Ban Bầu Cử

Quang cảnh phiên họp khoáng đại cộng đồng ngày 25/9/2022

San Jose: Phiên họp khoáng đại cộng đồng bầu Trưởng Ban Bầu Cử

https://youtu.be/9Q_p_A9HuSg

Cách đây 4 tháng chúng tôi đã đưa tin phóng sự video về phiên họp khoáng đại vào ngày 22/5/2022 tại thư viện Tully, Bác sĩ Trần Công luyện đã được chấp nhận thôi giữ chức Trưởng Ban Bầu Cử CĐ Việt Mỹ Bắc Cali và vẫn giữ vai trò cố vấn. 

Hai tháng sau, trong phiên họp nội bộ ngày 30/7/2022 Bác sĩ luyện đã ủy nhiệm cho 10 người trong Ban Bầu Cử cũ tạm thời đảm trách điều hành Ban Bầu Cử. Cũng 2 tháng sau, một phiên họp khoáng đại cộng đồng đã diễn ra lúc 10:30 sáng ngày 25/9/2022 tại Thư viện Tully với khoảng 70 người tham dự.

Phiên họp được mở đầu bằng nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Phiên họp kết thúc sau 1 tiếng 20 phút. Kết quả Luật sư Nguyễn Bích được 42 phiếu, ông Thomas Nguyễn được 14 phiếu, và có 3 phiếu trắng. Tổng số phiếu bầu là 59 phiếu. 

Mời quý vị theo dõi toàn bộ phiên họp khoáng đại cộng đồng dưới đây.