Matt Mahan

ads header

Breaking News

Buổi sinh hoạt lần 6 của chùa Phổ Giác ở quận Marin County, CaliforniaBuổi sinh hoạt lần 6 của chùa Phổ Giác ở quận Marin County, California

Ngày 26 tháng 2 năm 2022, buổi sinh hoạt lần thứ 6 của chùa Phổ Giác đã diễn ra lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy tại Marin County Multicultural Center, 709 5th Avenue, San Rafael. Đây là địa điểm mới và cũng tại đây sẽ tổ chức xen kẽ giữa Thứ Bảy và Chủ Nhật vào mỗi tháng lúc 10 giờ sáng bao gồm Lễ Phật, Thuyết Pháp và Sinh Hoạt của chùa Phổ Giác.

Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem video: