Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Francisco: Thông Báo biểu Tình phản đối treo cờ cộng sản VN ngày 2-9-2020

CĐ người Việt tại Bắc Cali biểu tình trước City Hall San Francisco phản đối thành phố cho phép treo cờ CSVN 2017
KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA

THÔNG - BÁO

V/V : CHỐNG CỜ MÁU CỘNG SẢN VIỆT NAM TREO TRƯỚC CỬA TIỀN ĐÌINH CITY HALL SAN FRANCISCO NGÀY 02-09-2020


Kính Thưa Quý Niên Trưởng , Quý Chiến Hữu và Quý Đồng Hương TNCS

Hàng Năm vào ngày 02 tháng 09 Toà Lãnh Sự Việt Cộng được Thành Phố San Francisco cho phép treo cờ máu trước cửa Tiền Đình CITY HALL từ sáng đến chiều.

Vì vậy để việc thống nhất phối hợp Tổ Chức Biểu Tình chống cờ máu của cộng sản Việt Nam treo trước cửa Văn Phòng Thành Phố San Francisco vào ngày 02-09-2020 Thứ Tư sắp tới đây :

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California mong muốn Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu cũng như Quý Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản tập trung tại Grand Century Mall nơi Công Viên Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 08 giờ 00 sáng Thứ Tư ngày 02-09-2020

Chiến Hữu BĐQ Trần-Song-Nguyên San Jose và Chiến Hữu Nguyễn-Phú San Francisco là Đồng Trưởng Ban Tổ Chức. Kính mong Quý Niên Trưởng và Quý Chiến hữu cùng Quý Đồng Hương
Tỵ Nạn Cộng Sản vui lòng sắp xếp thời gian đến vị trí sớm để Chiến Hữu Trần-Song-Nguyên sắp xếp phương tiện cho kịp giờ khởi hành tiến về San Francisco cùng với các Chiến Hữu và Đồng Hương các Thành Phố Phụ cận đồng về tham dự chống cờ máu xuất hiện trước cửa Văn Phòng của Thành Phố San Francico lúc 10 giờ 00 sáng ngày 02-09-2020

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

San Jose, ngày 31 tháng 08 Năm 2020
CH. MAI-KHUYÊN

Điện Thoại Liên Lạc
- Ch. Mai-Khuyên ; 408-515-6329
- Ch, Trần-Song-Nguyên : 1(669)234-6580