Matt Mahan

ads header

Breaking News

County of Santa Clara: Lệnh Mới có hiệu lực kể từ Thứ Hai 13 tháng 7 năm 2020


PHÁT HÀNH NGAY
Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Liên lạc:
County of Santa Clara Emergency Operations Center
pio@eoc.sccgov.org   

Ăn uống ngoài trời tiếp tục được mở cửa trong Quận Hạt Santa Clara;
Lệnh Mới có hiệu lực kể từ Thứ Hai 13 tháng 7 năm 2020

QUẬN HẠT SANTA CLARA, TIỂU BANG CALIFORNIA — Sáng nay, Sở Y Tế Công Cộng (California Department of Public Health - CDPH)  đã phê chuẩn đơn xin “biệt lệ” của Quận Hạt Santa Clara. Do đó, việc ăn uống ngoài trời sẽ được phép tiếp tục trong Hạt Santa Clara. Điều này có nghĩa, Lệnh mới được công bố vào tuần trước từ Giám đốc Sở Y tế Công Cộng, đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro, và cho phép thêm nhiều doanh nghiệp và hoạt động được tiếp tục trở lại, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào Thứ Hai ngày 13 tháng Bảy năm 2020. Quận Hạt sẽ đăng các chỉ thị cụ thể về Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro mới trong những ngày tới.

Trong vài tuần qua, các trường hợp COVID-19 đã gia tăng trên toàn tiểu bang nói chung và Quận Hạt Santa Clara nói riêng. Số lượng các ca nhiễm tăng nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mở cửa kinh tế. Chúng ta, phải tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu về giao thức giữ khoảng cách xã hội, và đeo khăn che mặt mỗi khi ra khỏi nhà. Để biết thêm thông tin về lệnh mới, vui lòng truy cập: www.sccgov.org/cv19.

Xin nhắc lại là tất cả các thương nghiệp, kể cả nhưng thương nghiệp hiện đang mở cửa, phải nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao An Toàn, trễ nhất là Thứ Hai ngày 13 tháng 7 này, qua trang mạng: www.covid19prepared.org.

# # #
Follow our Twitter for updates:  @HealthySCC
County of Santa Clara Website: sccgov.org/coronavirus​​
​Public Health Facebook:  facebook.com/sccpublichealth

Quý đồng hương thân mến,

Sáng nay, Sở Y tế Công cộng tiểu bang California (CDPH) đã phê duyệt chấp thuận đơn xin biệt lệ của Quận Hạt Santa Clara . Điều này có nghĩa, Lệnh mới được công bố vào tuần trước từ Giám đốc Sở Y tế Công Cộng, đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro, và cho phép thêm nhiều doanh nghiệp và hoạt động được tiếp tục vận hành trở lại, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào Thứ Hai ngày 13 tháng Bảy năm 2020. Ăn uống ngoài trời có thể tiếp tục hoạt động. Quận Hạt sẽ có những hướng dẫn cụ thể theo từng ngành trong những ngày tới.

Trong vài tuần qua, các trường hợp COVID-19 đã gia tăng trên toàn tiểu bang nói chung và Quận Hạt Santa Clara nói riêng. Số lượng các ca nhiễm tăng nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mở cửa kinh tế. Chúng ta, phải tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu về giao thức giữ khoảng cách xã hội, và đeo khăn che mặt mỗi khi ra khỏi nhà.

Để biết thêm thông tin về COVID-19, truy cập 
sccgov.org/cv19-viet.

Để điền và nộp Bản Giao Thức Giữ Khoảng Cách Xã Hội, truy cập: 
www.covid19prepared.org

Trung tâm ứng phó khẩn cấp tại Quận Hạt Santa Clara

Lệnh mới từ Giám đốc Sở Y Tế

Lệnh mới chính thức có hiệu lực ngày 13 tháng 7, 2020

Giao thức giữ khoảng cách xã hội
Dành cho các doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp được phép mở cửa phải truy cập vào trang mạng của Quận Hạt Santa Clara và điền bản Giao thức giữ khoảng cách xã hội mới vừa được cập nhật, ký tên và nộp online cho Quận Hạt.
Bản giao thức giữ khoảng cách xã hội phải được in và dán ở nơi dễ nhìn thấy ngay lối ra vào của cơ sở, đồng thời tất cả nhân viên cũng phải được phổ biến về giao thức này và có một bản copy.
SANTA CLARA COUNTY | www.sccgov.org/cv19-viet
Hãy nhấn Subscribe để nhận những thông tin mới nhất
từ Quận Hạt Santa Clara và xem thêm những tin tức nổi bật khác.
SUBSCRIBE