Matt Mahan

ads header

Breaking News

CÁCH LÃNH SỐ TIỀN KÍCH THÍCH KINH TẾ DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG KHAI THUẾ


Mến gởi quý vị trong cộng đồng Việt chúng ta,

Tiếp theo thông báo về việc nhận món tiền kích thích kinh tế cuả chính phủ ngày 1 tháng 4, 2020 vừa qua.  Hôm nay ngày 10 tháng 4, 2020  Nha Ngân Khố và Sở Thuế vừa ra một công bố mới nhằm bổ sung thêm cho các trường hợp khác như sau.

CÁCH LÃNH SỐ TIỀN KÍCH THÍCH KINH TẾ  DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG KHAI THUẾ

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

Nha Ngân Khố và Sở Thuế vừa lập một website giúp hàng triệu người dân không có khai thuế điền đơn để được lãnh số tiền chính phủ cho nhằm kích thích nền kinh tế trong nước qua cơn dịch COVID-19 này.

ĐIỀN ĐƠN TẠI ĐÂU?

Quý vị vào máy vi tính rồi vào website: IRS.gov

Rồi tìm trang mạng: Non-Filers: Enter Payment Info Here

Sau đó quý vị điền đơn và cung cấp một số dữ liệu căn bản như Số An Sinh Xã Hội (Social Security number), Tên họ, Điạ chỉ... Sở Thuế sẽ căn cứ vào các dữ liệu mà quý vị cung cấp để quyết định quý vị có hội đủ điều kiện được nhận tiền hay không và sẽ nhận được bao nhiêu.

Khi điền đơn nếu quý vị cung cấp số trương mục ngân hàng (bank account number) cuả quý vị, Sở Thuế sẽ gởi tiền thẳng vào trương mục cho quý vị.  Nếu quý vị không cung cấp số trương mục, Sở Thuế sẽ gởi check về cho quý vị qua đường bưu điện.

Tất cả những dữ liệu hay thông tin riêng do quý vị cung cấp điều được bảo đảm an toàn.

AI CẦN ĐIỀN ĐƠN NHẬN TIỀN?

   * Những người không khai thuế năm 2018 hay 2019

   * Những người không nhận tiền hưu trí (SSA) hay tiền già, tiền bệnh (SSI, SSDI) hoặc tiền hưu thuộc Sở Hoả Xa. Và những người thuộc dạng sau đây:

   * Những người có lợi tức thấp:  Những người làm lương thấp dưới $12.200 một năm cho một cá nhân hoặc $24.400 cho cặp vợ chồng.  Trường hợp này vì lợi tức thấp nên họ không khai thuế.

   * Những người nhận SSA, SSDI và có con nhỏ dưới 17 tuổi:  Những người này sẽ tự động nhận được $1.200 đồng cho chính họ nhưng họ phải điền đơn này để nhận tiền $500 cho mỗi đứa con dưới 17 tuổi cuả họ.

   * Sinh viên và các trường hợp khác:  Có thể điền đơn này.  Tuy nhiên nếu có người như cha mẹ, anh chị, ông bà... đã khai thuế claim bạn thì không được nhận tiền nữa.

Vào tuần tới khoảng ngày 17 tháng 4, 2020, Sở Thuế sẽ lập thêm trang mạng nới nữa tên là Get My Payment.  Vào trang mạng này quý vị sẽ biết được tình hình số tiền cuả quý vị ra sao, tiền sẽ vào bank ngày nào, hay tiền sẽ được gởi về nhà qua đường bưu điện.

   * Xin quý vị tiếp tay phổ biến tin này cho đồng hương cuả mình.  Quý vị có câu hỏi xin liên lạc với tôi tại email:  hiep.nguyen@mail.house.gov

Mong quý vị nhận được tiền sớm, có lẽ trong tuần tới. 

Chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khoẻ, bình an.

Mến,

Hiep Xuan Nguyen
Senior Field Representative
CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17)

3150 De La Cruz Blvd, #240, Santa Clara, CA 95054
Office: 408-436-2720
Cell: 408-307-6683