Matt Mahan

ads header

Breaking News

San Jose Feb 23, 2020: Gây Quỹ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York June 13,2020


Gây Quỹ Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York June 13,2020
Đã tổ chức hôm Chủ Nhật, ngày 23/2/2020 tại Dynasty Restaurant, San Jose, được đông đảo đồng huơng ủng hộ. Đặc biệt có ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Khang và ca sĩ Diễm Liên cùng các ca sĩ tại địa phương. Mời quý vị và các bạn bấm xem video: