Matt Mahan

ads header

Breaking News

ĐIỀU TRẦN 2 - YOVANOVITCH "TÂM SỰ", SCHIFF "TÁN DÓC" ĐỂ NÓI XẤU TRUMP!

Luật sư Trần Maico
ĐIỀU TRẦN 2 - YOVANOVITCH "TÂM SỰ", SCHIFF "TÁN DÓC" ĐỂ NÓI XẤU TRUMP!

Thật không thể ngờ phiên điều trần thứ 2 lại là nơi Schiff và các "bà tám" tụ tập để nghe Yovanovitch "tâm sự", "khóc lóc", và tìm cách nói xấu TT Trump và đi lạc đề khỏi việc điều tra luận tội tổng thống! Bó tay!
VIDEO: