Matt Mahan

ads header

Breaking News

CTM #73 | ĐẢNG CH THẮNG LỚN: SCHIFF & VINDMAN "LỘ HÀNG" VỀ "KẺ ĐI MÉC"!

Luật sư Trần Maico
CTM #73 | ĐẢNG CH THẮNG LỚN: SCHIFF & VINDMAN "LỘ HÀNG" VỀ "KẺ ĐI MÉC"!
Trần Maico -  Nguồn: https://youtu.be/0FOzB4Iysro

Diễn biến phiên điều trần đầu tiên của tuần thứ 2 - toàn là những lời chứng có lợi cho TT Trump, đặc biệt là sự hớ hênh của Schiff khi lại cho thiên hạ thấy rằng ông ta biết "kẻ đi méc" là ai!