Matt Mahan

ads header

Breaking News

Đại Hội Phong Trào Hưng Ca XIII: NB Huỳnh Lương Thiện được bầu Phong Trào Trưởng Phong Trào Hưng Ca

Đại Hội Phong Trào Hưng Ca XIII 
Đại Hội Phong Trào Hưng Ca XIII ngày 15/3/2019 - 17-3-2019 tại Little Saigon, Westminster, California. NB Huỳnh Lương Thiện được bầu Phong Trào Trưởng Phong Trào  Hưng Ca.
https://youtu.be/yFdH3x-Ehmo