Matt Mahan

ads header

Breaking News

Thư Mời Tiệc Tân Niên Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Tây Sơn Bình Định

Tiệc Tân Niên Xuân Mậu Tuất của Hội Tây Sơn Bình Định ngày 18/3/2018
THƯ MỜI 
TIỆC TÂN NIÊN XUÂN KỶ HỢI 2019 CỦA HỘI TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH BẮC CALI
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Thân Hữu Hội Tây Sơn Bình Định Bắc Cali, đến tham dự tiệc Tân Niên Xuân KỶ HỢI sẽ được tổ chức:

Vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 02 năm 2019, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều , Tại Nhà Hàng Phú Lâm 3082 Story Road, San Jose, CA 95127.

Phần ẩm thực xin mỗi cá nhân ủng hộ $40.00

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự và khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.

Để tiện việc sắp xếp, kính xin Quý Đồng Hương và Thân Hữu vui lòng liên lạc Ban Tổ Chức để ghi danh hoặc lấy thiệp mời gồm những số phone dưới đây.
1.            Ông Phan Thanh Hùng                   (408) 387-3784
2.            Ông Đường Anh Đồng                    (408) 406-9585
3.            Cô Đỗ Minh Ngọc                           (408) 826-2320
4.            Ông Bảo Tố                                     (408) 687-9126
5.            Ông Tony Đinh                                (408) 590-2774
6.            Ông Đặng Đức Bích                         (408) 387-4739

Ban Chấp Hành Hội Tây Sơn Bình Định nhiệm kỳ 2018-2022 ra mắt ngày 18/3/2018